Vyjádření ČBK k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb

posted in: Mše svatá, Ohlášky | 0

Vyjádření ČBK k rozhodnutí vlády o znovuobnovení bohoslužeb

Česká biskupská konference vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna 2020, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady.

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob

od 11. května by to mohlo být 30 osob

od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru.

Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žádali o znovuobnovení bohoslužeb a náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového štábu.

ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb:

V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.

Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady

Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.

Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.

Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který vyžaduje shromažďování lidí.

Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Comments are closed.