Dopis od biskupů

|

Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků... READ MORE

Ohlášky pro farníky

|

Ohlášky pro farníky Opět vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, které má dopad také na naši službu a život církve v ČR, a které by mělo platit do 3. listopadu 2020 včetně. Podle tohoto... READ MORE

Informace – biřmování – nouzový stav

|

Informace pro vnorovské farníky o opatřeních v souvislosti s šířením nemoci covid-19: Ve dnech od 5. – 18. 10. 2020 budou platit tato opatření: Mše svatá povinné nošení roušek zůstává je omezení maximálního počtu lidí... READ MORE

Mládežnická sobota

|

VFM zve všechny mladé 14+ na další mládežnickou sobotu. Téma bude biřmování. Tato mládežnická je určena všem mladým 14+, nejenom těm, kteří poté v neděli přijmou svátost biřmování. Program: 17:00 nácvik zpěvu na... READ MORE