Pastorační plán farnosti 2023

posted in: Ohlášky, _Úvodní strana | 0

1.    leden

Nový rok

Jako obvykle

6. leden

Tři králové

Žehnání koledníkům při mši sv. Koledníci přijdou v obleku králů. Vstupní průvod. Sednou si dopředu. Žehnání věcí jako obvykle, podrobnosti se dořeší podle okolností

8.leden

Křtu Páně

Pokropení lidu. Hrubá mše sv.-za všechny pokřtěné v naší farnosti- všimneme si důležitosti křtu. Podrobnosti podle okolností

15. leden

neděle

Mše s prosbou za mladé lidi

22. leden

neděle

Mše sv. s prosbou za rodiny

2 únor

čtvrtek

Žehnání svící jako obvykle

10-12.února

Pá/so/ne

Pomazání nemocných při mši sv. jako obvykle.

22.února

středa

Popeleční středa. Udělování popelce jako obvykle

 

 

Křížové cesty v postní době –pátek děti, neděle rozdělíme  jako loni. Příležitost křížové cesty některou neděli venku…domluvíme

 

 

 

20.března

pondělí

Slavnost sv. Josefa vychází liturgicky na neděli.

25.března

sobota

Zvěstování Páně-modlitba za život po mši sv. krátký výstav NSO s modlitbou za život.

Zelený čtvrtek

18.00 mše sv

Dopoledne mohou jet ministranti opět na žehnání olejů do Olomouce. Večer mše sv. a obřady jako obvykle. Mladí si připraví služby do 23.00 hod.

Velký pátek

18.00 obřady

Obřady jako obvykle, další dle akt informací. Křížová cesta v 14.30 hod.

Bílá sobota

20.00 mše sv

Ranní chvály v 8.00 hod. Potom otevřen  Boží hrob  do 16.00 hodin.  Další dle aktuálních informací

Neděle zmrtvýchvstání

 

Mše sv.  jako obvykle, žehnání pokrmů

 

 

Oktáv velikonoční – Korunka N.Srdci Ježíšovu celý týden

16.duben

B. milosrdenství

Obraz J.P.II. před oltář – zakladatel této neděle

1.květen

pondělí

POUŤ FARNOSTI – kam?  Ještě určíme.

6. květen

pátek

Mše sv. ráno

7. květen

sobota

Mše sv. nebude.

8. květen

neděle

Sv. Florián  za ctitele mše sv. a pak odpoledne ve 14.30h. pobožnost a májová v Lideřovicích

14. květen

neděle

Mše sv. normálně, ve 14.30 hod – pobožnost u sv. Huberta a májová,

21. květen

neděle

Mše sv. za ctitele sv. Jana Nepomuckého, ve 14.30 hod. odpoledne u B.Srdce P. pobožnost a májová

27. květen

sobota

První svatá zpověď dětí

28.květen

 

První svaté  přijímání dětí –  mše sv. posunuté v 7.00 a v 9.00 hod.

4. června

neděle

Slavnost Nejsv. Trojice, ráno mše sv. za ctitele

11. června

neděle

Mše sv. posunuté 7.00, 10.00h. průvod směrem do Lidéřovic. Konkrétní věci domluvíme

18. června

neděle

Mše sv. za 9. třídu

 

 

PRÁZDNINY

5.červenec

středa

Pouť na Velehradě – BUS na Velehrad

 

 

 

14-24. Červenec

 

1.    turnus tábora –Velké  Karlovice

25. červenec

– 4. srpen

 

2.    turnus tábora – Velké Karlovice

7. – 11. srpen

 

První    Příznorovský tábor u Moravy

14.- 18. srpen

 

Druhý  Příznorovský tábor u Moravy

19. – 20. srpen

 

Indiánské léto – sobota , neděle – v 10.00 hod mše sv. na louce u Moravy

21. – 25. srpen

 

Třetí    Příznorovský tábor u Moravy

 

 

 

12. srpna

sobota

Pravděpodobně světelný průvod Strážnice- u nás mše sv. nebude

27. srpna

neděle

Poděkování za úrodu- dožínky

1.    září

neděle

Poděkování za prázdniny a prosba o požehnání za učitele a žáky, odpoledne ve 14.30 litanie a požehnání a potom v 15.00 hod společné setkání na farní zahradě

10 září

neděle

Ráno mše sv. v kostele a pak až ve 14.30 hod poutní u kapličky P. Marie

24. září

neděle

Pravděpodobně sv. Antonínek – naše pouť, ráno v našem kostele mše sv. a pak až na sv. Antoníku v 15.00 hod. Podrobnosti-nápad –jaké téma?

28. září

čtvrtek

Slavnost sv. Václava

1.    listopad

středa

Mše sv. jako obvykle, děti se mohou obléci do obleků zvolených světců.

2.    listopad

čtvrtek

Mše sv. jako obvykle a po ní setkání na hřbitově a odpustková modlitba za zemřelé.

19. listopad

neděle

Hody naší farnosti. Host bude upřesněn.

23. listopad

čtvrtek

Celodenní adorace farnosti. Začátek v 9.00 hod.- závěr přede mší svatou v 16.45hod. V 17.00 hod mše svatá.

25. listopad

sobota

Setkání mládeže – pravděpodobně v našem děkanátu. Kde ? Bude upřesněno.

26. listopad

neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále se zásvětnou modlitbou po mši svaté.

3.    prosinec

neděle

Adventní doba. V 16.00 hod. žehnání věnce před kostelem-otevření adventu s veřejností..?

8. prosinec

Pátek

Návštěva Mikuláše

24.prosinec

4.neděle adventní a

Štědrý den

Ráno – jedna mše sv v 7.30h/v sobotu před nedělí zůstane adventní a s nedělní platností/

Odpoledne v 15.00 mše sv. pro děti

Ve 22.00 hod štědrovečerní vánoční mše svatá.

 

25. a 26.

prosinec

Boží Hod vánoční

 a sv. Štěpán

Mše svaté – program jako v neděli.

31.prosinec

Konec roku

Sv. Rodiny

Mše sv. v 7.30 a v 10.00 s výstavy NSO po mši sv. a Te Deum a poděkování za rok 2023

—————-Případná  změna vyhrazena———————-

Comments are closed.