Litanie v čase nemocí

|

 Litanie v čase nakažlivých nemocí Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.   Bože, náš nebeský Otče,                                     smiluj se nad námi. Bože... READ MORE

Modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera

|

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.Přiznáváme nejen svou... READ MORE

Mše svaté online – INFORMACE

|

   Ve středu 25. března na slavnost Zvěstování Páně bude v 18:00 hodin soukromě sloužena mše svatá z kostela. Veškeré bohoslužby jsou bez účasti lidu. Respektujte, prosím, toto nařízení. Živé vysílání bude možné... READ MORE