• Ohlášky od 27. 11. do 4. 12. 2022
  DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
  Ne 7.30Za zemřelé rodiče Gajošovy, živou a zemřelou rodinu
  27.11.1. neděle adventní  
    10.00Za naše farní společenství
  PoPondělí18.00Za živé a zemřelé pětašedesátníky
  28. 11.po 1 neděli adventní  
  UtÚterý6.45 
  29.11.po 1 neděli adventní  
  StSvátek18.00Za zemřelé Karla a Marii Bobčíkovy
  30.11.sv. Ondřeje, apoštola a za Františku Motyčkovu
  ČtČtvrtek  
  1.12.po 1 neděli adventní17.00Za zemřelého Karla Kočiše, manželku
     živou a zemřelou rodinu
  Pátek16.30Výstav adorace + sv. smíření
  2.12.po 1 neděli adventní18.00Za živou a zemřelou rodinu Kusalíkovu
     a duše v očistci
  SoPamátka sv. Františka  
   Xaverského, kněze10.30Svatba:       Miroslav Tomeček                     Blanka Šnajdrová
  3.12.   
  Ne 7.30Z živou a zemřelou rodinu Červenou a Kolajovu
  4.12.2. neděle adventní  
    10.00Za naše farní společenství a na poděkování za 50 let života a 30 let varhanické služby s prosbou o Boží požehnání do dalších let

  “““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

  Úklid kostela: ul.

  Strojení

  • Dnes odpoledne v 16.00 hod je otevírání adventu s programem před kostelem
  • V úterý bude mše sv. už v 6.45 hod. – je to naše oběť P. Ježíši.
  • Po celý advent bude možnost aktivity pro děti. Před oltářem bude zvýrazněná cesta, na které budou kamínky. Po splnění úkolu, který bude na lístečku na stolíku vzadu v kostele, přijde každý v neděli před oltář k cestě a vezme z ní jeden kamínek a vhodí jej do připravené ošatky. A takto bude postupně každý týden připravována cesta Pánu Ježíši.
  • V pátek bude první pátek – příležitost adorace bude až v 16.30 hod. společně se sv. smíření.

  Email:  jojel@quick.cz,  tel: P. Josef 776 680 901,  fara 604 315 656

 • Ohlášky od 20. do 27. 11. 2022
  DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
  NeSlavnost7.30Za Jenovéfu Zedníčkovu a manžela
  20.11.Ježíše Krista Krále  
    10.00Za naše farní společenství
  PoPamátka18.00Za Annu Motyčkovu, manžela, zemřelou
  21. 11.Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě rodinu, rodinu Vašíčkovu, Kozumplíkovu
  UtPamátka7.00Za zemřelého Pavla Gajoše a spolužáky
  22.11.sv. Cecílie, panny a muč.  
  StZa pronásledované18.00Za Alžbětu Konečnou, manžela, živou
  23.11.křesťany a  zemřelou rodinu
  ČtPamátka sv. Ondřeje Dung  
  24.11.Laca, kněze a druhů17.00Za zemřelého Karla Polácha a duše
   mučedníků v očistci
    Za zemřelou Marii a Karla Kočišovy,
  25.11. 18.00syny Miroslava a Karla a stařečky z obou
     stran
  So  Za zemřelého Františka a Marii Smetkovy
    18.00a za Antonína a Františku Malíkovy
  26.11.  a duše v očistci
  Ne 7.30Za rodiče Gajošovy, živou a zemřelou rodinu
  27.11.1. neděle adventní  
    10.00Za naše farní společenství
     

  “““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

  Úklid kostela: Dražky: Mičolová, Ivanová, Gajošová, Konečná, Daňková, Petruchová, Haraštová

  Úklid fary: v sobotu ve 13.00 hod: skupiny 4,5,6,7,8

  OHLÁŠKY NA PŘILOŽENÉM LISTU

  Email:  jojel@quick.cz,  tel: P. Josef 776 680 901,  fara 604 315 656

  Ohlášky farnosti

  • Ve středu bude tzv. Červená středa – den modliteb za pronásledované

  pro víru.

  • Pro nás je středa adoračním dnem. Zapište se prosím na jednotlivé hodiny. Dvojice si mohou hodinu rozpůlit na půl. Od 9.00 hodin bude zahájení

           a ukončení večer přede mší sv.

  • Příští neděli bude žehnání adventních věnců a odpoledne před kostelem otevření adventu.
  • Naše gymnázia SVG na Velehradě/ první možnost 25.11.2022/ a  AG /první možnost 3.12.2022/ v Kroměříži nabízejí Dny otevřených dveří. Máte možnost se podívat do budov a na jednotlivé nabídky studia. Měli bychom na prvním místě my – křesťané popřemýšlet nad účastí studia v nich. Kdo se bojí, že se bude moc a pořád modlit – pravděpodobně se pravidelně nemodlí doma. I když zázemí křesťanské tyto školy mají v dobré míře, přesto o klauzuru v těchto školách nejde. Potřebné materiály máte vzadu na stolíku a potom také na jejich internetových stránkách.
  • V sobotu 26. listopadu od 20.00 hod. ve Strážnici v kostele Panny Marie je nabídka MODLITEBNÍHO VEČERA PŘED ADVENTEM pro mladé lidi.
  • Fary mají mít pevná čísla telefonní čísla. Naše fara bude mít od prosince nové telefonní číslo  604 315 656. Moje telefonní číslo zůstává stále stejné 776 680 901. Budu je uvádět pod ohláškami.
  • Vzadu na stolíku máte projekt Vlčí doupě pro děti, který nabízí P. Roman Vlk. Můžete se podívat na internetu na YouTube.
  • Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.
  • Vzadu na stolíku máte adventní kalendáře s magnetem na ledničku.
  • 27. listopadu proběhne ve Veselí n/M v 15.00 hod ve farním kostele Adventní koncert. Podrobnosti na nástěnce.
  • Kdo plánujete na příští rok svatbu v kostele, ohlašte to, prosím na faře.