Ohlášky od 2. do 9. 7. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za živou a zemřelou rodinu Čevelovu, Machalovu, Paďourovu a Konečné

2.7.

13. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství s poděkováním Pánu Bohu za dar 40 let kněžství

 

 

 

 

Po

—–

—-

3. 7.

—–

—-

Ut

—–

—-

4.7.

—-

—-

—–

St

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,

5.7.

Hlavních patronů Moravy

—-

Čt

6.7.

—-

——

7.7.

—–

—-

—-

So

—–

—-

 

 

—-

8.7.

—–

—-

Ne

 

7.30

Za zemřelou Marii Kočišovu, manžela, bratra a stařečky Knotkovy

9.7.

14. neděle v mezidobí

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.30

Výstav NSO, Te Deum a svátostné požehnání

 

 

15.00

Společné setkání  na farní zahradě

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela

Výzdoba

  • července jste zváni na Velehrad a do Radějova na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Viz plakátky na nástěnce. Na Velehrad na hlavní pouť zvou poutníky v krojích.

Na Velehrad pojede autobus ze zastávek.

  • V neděli 9. července jste zváni na farní zahradu na společné setkání v 15.00 hod. Odpoledne se oficiálně společně setkáme naposledy. Ve 14.30h je Te Deum a svátostné požehnání v kostele. Chtěl bych poděkovat za společenství 15let života ve farnosti.
  • Od 10. července do 15. července zde mše svaté nebudou. Budou mše svaté až v neděli 16. července.
  • V pondělí 17. července bude předání farnosti novému správci při mši svaté v 18.00 hodin.

 (email: jelinek.josef@ado.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.