Proč spolčo?

K čemu se sami doma neodhodláme – dostane ve společenství větší rozměr. Náplní našich setkání je společná modlitba v různých formách, zpívání, hry, zábava, sdílení zážitků… 

Program si tvoříme sami, každý se podílí na nějaké aktivitě a dohromady tak tvoříme náplň setkání.

Společný duchovní život ale nemusíme omezit pouze na spolčo. Akcí jako jsou duchovní obnovy, eMPéčka, děkanátní ples, výlety, je spousta… a na které zveme každého z vás, ať SPOLEČNĚ jdeme „do celého světa.“

 

Přijď mezi nás, spolčo je tu pro tebe a ty pro něj.

Je-li ti 15 a víc – dojdi – v dnešní virtuální době je míň a míň osobních setkání…spolčo je příležitost nejen pro růst ducha farnosti, ale i pro lepší vzájemné poznávání sebe sama i druhých.

KDY? Scházíme se na faře – dle domluvy – JEDENKRÁT  za měsíc.

Duch svatý vytváří mezi námi společenství, vzájemnost. Víme už, že společně máme větší cenu než jako jednotlivci. Víme, že je třeba, aby nás bylo víc, máme-li být sebou samými.