Jak praví Pán: „Kde jsou dva, nebo tři – tam jsem i já uprostřed nich.“ Nechali jsme se oslovit a tímto začali utvářet společenství pro děti I. stupně ZŠ.

Tuhle modlitbu jsme si zvolili jako „naši“, a tu se společně vždy modlíme. Každý se k nám může přidat a modlit se doma, kdekoli – za naše spolčátko.

 

Andelíčku, můj strážníčku,

opatruj mi mou dušičku,

aby vždycky čistá byla,

Pánu Bohu se líbila.

Matičko Ježíška, Královno nebe,

spínáme ručičky, prosíme tebe:

stůj při nás každý čas Matičko Krista,

by naše srdéčka zůstala čistá.

Svatá Anno, naše máti,

opatruj nás malé děti.

Amen.