Pořad bohoslužeb od 18. do  25. 3. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za Jana Spáčila, manželku a  rodiče
18.3. 5. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta
      14.30 – 16.00 h. svátost smíření
Po Slavnost sv. Josefa 18.00 Za + Josefa Čajku, rodiče, ž. a + rodinu
19. 3. Snoubence Panny Marie   duše v očistci
Ut   —- ———-
20. 3.   —- ———-
St   18.00 Za + Annu a Karla Bobčíkovy,
21.3.     ž. a + rodinu a duše v očistci
Čt   17.00 Za + Josefa Studénku a 2 rodiče
22.3.      
  17.40 Křížová cesta – 5. třída
23.3.   18.00 Za Marii a Karla Grňovy, rodiče a
      duše v očistci
So    
    Děkanátní setkání mládeže
24.3.   Tvarožná Lhota
Ne   7.30 Na poděkování za dar života, ž. a + rodinu
25.3. Květná neděle 10.00 Za ž. a + farníky
    14.00 Křížová cesta

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Za Školou a u kostela:  Břečková, Řičicová, Komoňová,  Gazárková, Tomečková, Ondrovčíková, Sovková

  • Příští neděli doneste papírové pokladničky postní almužny na stolík, kde jsou obětní dary. Děti je přinesou k oltáři při obětním průvodu.
  • V úterý a v sobotu mše sv. nebudou.
  • V sobotu je Děkanátní setkání mládeže ve Tvarožné Lhotě od 13.00 hodin.
  • Dnes vychází sbírka na opravy.
  • V úterý prosíme ženy, aby přišly ráno v 8.00 hod čistit svícny.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.