Pastorační plán farnosti 2022

posted in: Ohlášky, _Úvodní strana | 0

 

2. březen

Popeleční středa – začíná Postní doba

6. březen

1. Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta

11. březen

Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti

13. březen

2. Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta

18. březen

Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti

19.březen

Slavnost Sv. Josefa

20. březen

3. Neděle  15.00 – koncert „Kostelní písně ze Znorov

25. březen

Slavnost Zvěstování Páně -=Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti

27.                   březen

4. Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta

                                  Změna zimního času za letní

1.  dubna           

Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti

 2. do 6. dubna

Duchovní obnova farnosti

 

Být mostem spásy pro druhé-P. Martin Sedloň – misionář milosrdenství

 

Viz program na nástěnce

3.dubna 

5. Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta

14.30 hod. Sv. smíření před svátky – zpovědníci děkanátu

8. duben

Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti

Květná neděle

Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta

14.duben

ZELENÝ ČTVRTEK  18.00 hod. – po adoraci v Getsemanech otevřen kostel do 23.00 hod.

15. duben

VELKÝ PÁTEK 

18.00 hod. – OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

16. duben

BÍLÁ SOBOTA  20.00 hod. – sbírka na Boží hrob

17. duben

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

7.30 a 10.00 hod – žehnání pokrmů, sbírka na Kněžský seminář

18-24.duben

VELIKONOČNÍ OKTÁV  – modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství před každou mši sv.

24. duben

Neděle Božího milosrdenství

 

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

 PO KAŽDÉ VŠEDNÍ MŠI SV. A PAK V NEDĚLI VE 14.00h. – venku v přírodě

1. květen

Neděle – Ke cti sv. Floriána, odpoledne pobožnost v 14.30h Lidéřovicích

(žehnání nového hasičského auta)

8. květen

Neděle – za maminky,  sbírka na křesťanské sdělovací  prostředky.

15. květen

Neděle – za ctitele sv. Jana Nepomuckého

28. květen

1. sv. zpověď dětí –        zpověď rodičů

29. květen

Neděle – 1. sv. přijímání dětí ,odpoledne v 14.30 hod setkání dětí u P. Marie.

5. červen

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – sbírka na církevní školy

11. červen

Případný výlet dětí  po 1.sv. přijímání

12. červen

za ctitele Nejsvětější Trojice

19. červen

Ranní mše sv. v 7.00h. , Průvod Božího Těla do Vnorov ke kapličce P. Marie,  mše sv. v 9.00 h.

21. června

Pouť kněží za vlastní posvěcení – Sv. Hostýn

3.7. – 12.7.

21.7-31.7.

LETNÍ TÁBOR – I. Turnus

–       II. turnus

8. – 26. srpen

PŘÍZNOROVSKÝ TÁBOR  u MORAVY

 

Indiánské léto 20.-21. srpen

28. srpen

Poděkování za prázdniny a prosba za školní rok –děti a učitele

Odpoledne v 14.30h v kostele výstav NSO a pak v 15.00h farní den na faře

4. září

Dožínky- poděkování za úrodu

10. ZÁŘÍ

POUŤ FARNOSTI – KAM, upřesní se

11. září

Pouť k P. Marii – mše sv. v kapličce P.Marie ve Smetkové ul. ve 14.30 hod.

26. září

Pouť farnosti ke sv. Antonínku do Blatnice

– mše sv v 15.00 hod.

 

Začíná měsíc svatého růžence

23. října

Misijní neděle – sbírka na misie – sbírka na misie

1.     listopad

Slavnost Všech svatých – mše sv. 7.30 a 10.00 hod.

2.     listopad

Vzpomínka na zemřelé – mše sv. v 18.00 hod a pak průvod na hřbitov se svícemi a modlitba za zemřelé

6. listopad

Sbírka na charitu

13. listopad

HODY ke sv. Alžbětě – VNOROVY – host bude upřesněn

23. listopad

CELODENNÍ ADORACE – zahájení v 9.00 hod a ukončení v 17.45h. a pak v 18.00 hod. mše sv.

27. listopad

Rozsvícení stromu před kostelem a žehnání adventního věnce

                                      !    Případná změna vyhrazena !

Comments are closed.