Pastorační plán farnosti 2020

posted in: Ohlášky | 0

Pastorační plán farnosti 2020

3. ledna Žehnání Tříkrálových koledníků
6. ledna Slavnost Zjevení Páně- (žehnání vody, křídy kadidla)
12. ledna Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční
26. ledna Neděle  Písma svatého
2. února Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
26. února Popeleční středa – začíná Postní doba
29. února Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu
1.     březen Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta
6. březen Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti
8. březen Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta
13. březen Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti
15. březen Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta
20. březen Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti
22. březen Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta
27. březen Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti
29. březen Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta
3.     duben Pátek 17.40hod. – Křížová cesta – děti
4.     duben Děkanátní setkání mládeže před Květnou nedělí
Květná neděle Neděle  14.00 hod. – Křížová cesta
   9. dubna ZELENÝ ČTVRTEK  18.00 hod. – po adoraci v Getsemanech otevřen kostel do 23.00 hod.
     10. dubna VELKÝ PÁTEK

18.00 hod. – OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

        11. dubna BÍLÁ SOBOTA  20.00 hod. – sbírka na Boží hrob
12. dubna NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

7.30 a 10.00 hod – žehnání pokrmů, sbírka na Kněžský seminář

18. duben Pouť děkanátu Veselí n/M za obnovu rodin a kněžská povolání- OLOMOUC
13-19.duben VELIKONOČNÍ OKTÁV  – modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství před každou mši sv.
19. duben Neděle Božího milosrdenství
  MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

 PO KAŽDÉ VŠEDNÍ MŠI SV. A PAK V NEDĚLI VE 14.00h.

1      květen Pouť farnosti do Hlubokých Mašůvek u Znojma
3 květen Neděle – Ke cti sv. Floriána, odpoledne pobožnost v 14.30h Lidéřovicích
10. květen Neděle – za maminky,  sbírka na křesťanské sdělovací  prostředky.
17. květen Neděle – za ctitele sv. Jana Nepomuckého
30. květen 1. sv. zpověď dětí –        zpověď rodičů
31. květen Neděle – 1. sv. přijímání dětí v 9.00 hod., odpoledne v 14.30 hod setkání dětí u P. Marie. Ranní mše sv. v 7.00. hod.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – sbírka na církevní školy

6.     červen sobota – výlet dětí 1. sv. přijímání. KAM? Upřesní se.
7 červen za ctitele Nejsvětější Trojice

V 10.00 hod za žáky 9. třídy

14. červen Ranní mše sv. v 7.00h. , Průvod Božího Těla do Vnorov ke kapličce P. Marie,  mše sv. v 9.00 h.
16. června Pouť kněží za vlastní posvěcení – Sv. Hostýn
  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  u MORAVY
12. červenec Farní den – u Moravy v 10.00 hod mše sv.
  LETNÍ TÁBOR
30. srpen Poděkování za prázdniny a prosba za školní rok –děti a učitele
6.     září Pouť k P. Marii – mše sv. v kapličce P.Marie ve Smetkové ul. ve 14.30 hod.
27. září Pouť farnosti ke sv. Antonínku do Blatnice

– mše sv v 15.00 hod.

30. září Sv. Jeronýma – mše sv. ke cti Písma svatého
3.     října Diecézní setkání farních rad
11. října SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ v naší farnosti

– mše sv. v 10.00 hod. – sbírka na opravy

18. října Misijní neděle – sbírka na misie – sbírka na misie
1.     listopad Slavnost Všech svatých – mše sv. 7.30 a 10.00 hod.
2.     listopad Vzpomínka na zemřelé – mše sv. v 18.00 hod a pak průvod na hřbitov se svícemi a modlitba za zemřelé
8.listopad Sbírka na charitu
15. listopad HODY ke sv. Alžbětě – VNOROVY – host bude upřesněn
23. listopad CELODENNÍ ADORACE – zahájení v 9.00 hod a ukončení v 17.45h. a pak v 18.00 hod. mše sv.
29. listopad Rozsvícení stromu před kostelem a žehnání adventního věnce

 Případná změna vyhrazena

Comments are closed.