Ohlášky pro farníky

posted in: _Úvodní strana | 0

Ohlášky pro farníky

Opět vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, které má dopad také na naši službu a život církve v ČR, a které by mělo platit do 3. listopadu 2020 včetně. Podle tohoto Usnesení mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že není možné mít mši sv. ani pro dosud možných 6 osob.

Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + pochopitelně ti, kteří zajištují bohoslužbu nebo případně její přenos).

Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob.

Dovolím si připojit část výzvy, se kterou se k nám obrátili všichni biskupové Čech a Moravy: „Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné, a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.“  při dodržení hygienických opatření,“  – viz jejich dopis.

Je také jistě dobré streamovat bohoslužby, které budete sloužit, abyste i touto formou oživovali a posilovali společenství ve farnosti.

Povzbuzujte také prosím ke společné modlitbě růžence za ukončení pandemie každý den ve 20 hod.

„Mše svaté ve Vnorovách budou slavené bez přítomnosti věřících v kostele avšak vysílané prostřednictvím kamery.

+ Úmysly budou slouženy tak, jak jsou ohlášeny v ohláškách. Kdo si je napsal – prožijeme je přes TV kameru.

+ Před mší sv. se bude modlit růženec ve 2 určených lidech.

+ Mše sv. bude v neděli jen jedna v 10.00 hod.

+ Kostel bude pro soukromou modlitbu otevřený, tak jak bývá./8.30-17.00 hod./

Svátostná pohotovost

Svátost smíření a sv. přijímání pro jednotlivce:   OD 15. – 17.00 HODIN   (na faře)        V PONDĚLÍ      VE STŘEDU      V PÁTEK

V NEDĚLI  9.00 do 9.45 hod.

Svátosti po telefonické domluvě na požádání pak kdykoliv.

Pokud bude potřeba udělit někomu  sv. pomazání  ozvěte se, protože do nemocnic se dostává těžko.

Děti

  • Každou hrubou mši sv. v 10.00 hodin bude malé okénko náboženství.
  • Úkoly ze mše sv. mi posílejte i nadále emailem nebo SMS.
  • Kdo z 8.9. třídy mi neposlal úkol ještě ze školy, také mi to může poslat emailem
  • Pro zpřítomnění nedělních textů je možné shlédnout krátká videa P. Romana Vlka – z webu VLČÍ DOUPĚ

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.