Ohlášky od 11. do  18. 3. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Františku a Martina Zrůnovy a ž. rodinu
11.3. 4. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
14.00 Křížová cesta
Po 18.00 Za + Josefa Macháčka, manželku,
12. 3. rodiče a duše v očistci
Ut 7.00 Za rodiče Tomečkovy, syna a ž. rodinu
13. 3.
St 18.00 Za Jana Macháčka a rodinu
14.3.
Čt 17.00 Za + rodiče Motyčkovy, syny,
15.3. ž. rodinu a duše v očistci
16.40 Křížová cesta
16.3. 17.00 Katecheze  P. Zdeněk Jančařík SDB
  18.00 Za + Ludmilu Kuryviálovu, rodiče, sourozence a ž. rodinu
 
So   18.00 Za Františka Studničku, manž. Anežku
rodiče, ž. a + rodinu, duše v očistci
17.3.
Ne   7.30 Za Jana Spáčila, manželku a  rodiče
18.3. 5. neděle postní 10.00 Za ž. a + farníky
  14.00 Křížová cesta
14.30 – 16.00 h. svátost smíření

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lideřovice: Studničková, Křenková, Konečná, Slavíková, Grabcová, Hochová, Pavlíčková

  • Před Kříž. Cestou korunka k B. milosrdenství, v 16.40 pak Křížová cesta. Od 17.00 h. katecheze /Rozjímání nad Turínským plátnem/, pak mše sv. Po dobu katecheze bude příležitost ke sv. smíření
  • Příští neděli budou v naší farnosti kněží našeho děkanátu k dispozici ke svátosti smíření. Přijďte opět včas. Svaté přijímání /15.00 h. a v 15.45h/ je příležitost pro ty, kteří nebyli ráno při mši sv.

……………………………

V sobotu 24. března před Květnou nedělí je Děkanátní setkání mládeže ve Tvarožné Lhotě. Začátek ve 13.00 hod. pak program, jehož znění najdete na stránkách mládeže a zakončení mší sv. Součástí programu bude příležitost sv. smíření.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.