Ohlášky od 9. do 16. 8. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Františka Žáka a rodiče z obou str.
9.8. 19. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
Po Svátek sv. Vavřince 15.00 Pohřeb – Mráková Anežka
10. 8. mučedníka    
Ut Památka sv. Kláry 7.00 Na poděk. za 90 let života s prosbou za dar zdraví a B. ochranu do dalších let a
      za zemřelou manželku a syna Františka
11.8. panny 15.00 Pohřeb – Bobčík Vladimír
St   15.00 Pohřeb – Kočišová Ludmila
12.8.      
Čt   17.00 Za + Františka Čumíčka, bratra a Marii
13.8.     Čumíčkovu
Památka sv. Maxmiliána    
14.8. M. Kolbeho, 18.00 Za + manžele Spáčilovy, ž. a + rodinu
  kněze a mučedníka   a duše v očistci
So Slavnost    
    10.30 Svatba: Zdislava Petruchová

Oldřich Frýbert

  Nanebevzetí P. Marie 18.00 Za + Ondřeje Kuryviála, ž. a + rodinu
15.8.      
Ne   7.30 Za + Pavla Spáčila a rodiče z o. stran
16.8. 20. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Znorovská: Holubíková, Ondrovčíková, Kozumplíková, Vítková, Tomečková, Kuryviálová

Strojení: Slavíková, Chudíková, Bílková, Macháčková

  • V pondělí bude v 15.00 hod pohřeb
  • V úterý bude v 15.00 hod pohřeb. Mše sv. ráno v 7.00 hod zůstává.
  • Ve středu bude také pohřeb v 15.00 hod
  • Příští neděli, je 3. v měsíci, vychází sbírka na opravy
  • V sobotu bude svatební obřad v 10.30 hod.
  • V sobotu v 19.00 hod a v neděli v 10.00 hod jsme zváni na Mariánskou pouť do Strážnice. Ostatní viz plakátek.
  • Mariánská pouť je také v Bzenci. Kde bude na návštěvě známý Max Kašparů. Viz plakátek.
  • Ve středu po pohřbu pojedu za dětma na tábor..

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.