Ohlášky od 9. do 16. 2. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za ž. a + rodinu Mičolovu

9.2.

5. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky, zvláště za biřmovance

 

 

 

 

Po

Památka sv. Scholastiky

18.00

Za Marii Vajdíkovu, manžela a

10. 2.

panny

 

P. Aloise Kánského

Ut

Panny Marie Lurdské

7.00

Za Lenku Studničkovu, rodiče Glozovy a ž. rodinu

11.2.

 

15.00

Pohřeb

St

 

18.00

Za + rodiče Zýbalovy, syna a vnučku

12.2.

 

 

 

Čt

 

17.00

Za + rodiče Marii a Karla Studénkovy

13.2.

 

 

stařečky, rodinu a duše v očistci

 

 

 

 

 

18.00

Za + rodiče Smetkovy, Antonína

14.2.

 

 

Malíka a stařečky z o. stran

So

 

 

 

 

 

18.00

Za + Antonína Ondrovčíka, 2 rodiče

15.2.

 

 

a duše v očistci

Ne

 

7.30

Za + Marii Všetulovu a duše v očistci

16.2.

6. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky, zvláště za nemocné

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice  : Kučerová, Chudíková, Grabcová, Pavková, Bobčíková, Zálešáková, Konečná

  • V týdnu od pondělí 10. února bude možnost po každé mši sv. přijmout sv. pomazání nemocných. V úterý je světový den nemocných a památka P. Marie Lurdské.
  • V úterý je možnost se účastnit poutě nemocných ve Strážnici. Informace na nástěnce
  • V úterý bude mše sv. ráno v 7.00 hod a v v 15.00 pohřeb.
  • Z Betléma se vybralo 10 777,- kč P.B.Zpl.
  • V sobotu bude ve Veselí n/M děkanátní ples mladých.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.