Ohlášky od 8. do 15. 9. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Stanislava Konečného a rodiče z obou stran

8.9.

23. neděle v mezidobí

—–

 

 

 

14.30

Za ž. a + ctitele P. Marie od kapličky a za farníky

Po

 

18.00

Za + Štěpána Kozumplíka, sourozence

9. 9.

 

 

rodiče a duše v očistci

Ut

 

7.00

Za + rodiče Hřivňákovy, syna Františka

10.9.

 

 

a stařečky Břečkovy

St

 

18.00

Za ž. a + rodinu Kočišovu, Řičicovu

11.9.

 

 

Františka Jurečku a duše v očistci

Čt

Nezávazná památka

17.00

Za + Drahomíru Janíčkovu, rodiče

12.9.

Jména P. Marie

 

ž. a + rodinu a duše v očistci

Památka sv. Jana

 

 

13.9.

Zlatoústého, biskupa

18.00

Za Jana Žáka, rodiče a + rodinu

 

učitele církve

 

 

So

Svátek

7.00

Za + Marii a Karla Gazárkovy, ž. a + rodinu

 

Povýšení Sv. Kříže

 

 

14.9.

 

14.00 -17.00

Setkání schol  ve Veselí n/M

Ne

 

7.30

Za + Josefa Čajku, rodiče a za dar zdraví pro celou rodinu, duše v očistci

15.9.

24. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

Díkůvzdání za letošní úrodu

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Obecnice: Konečná, Uhlíková, Konečná, Matušková, Kočišová, Gazárková         
Strojení: Vajdíková, Tomečková, Břečková         Úklid fary: skupina č. 5

  • V sobotu bude děkanátní setkání schol ve Veselí n/M,

proto bude u nás mše sv. ráno v 7.00 hod.

  • V pátek se budeme přede mší sv. modlit korunku k B. milosrdenství za misie a modlitbu na kartičkách
  • Děkuji těm rodičům, kteří přihlásili své děti do náboženství. Děkuji zvláště těm, kteří přijali úkol učit náboženství.
  • Školu náboženství začneme od pondělí 16. září.
  • Dar od ctitelů P. Marie od kapličky 8 000,- P.B.Zpl.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

1. září Začátek školního roku

8. září 7.30 hod. ranní mše sv. ve farním  kostele
       30 hod. mše sv. u kapličky P. Marie 

15. září mše sv. na poděkování za úrodu

22. září 7. 30 hod. ranní mše sv. ve farním kostele 
             15.00 hod. mše sv. na sv. Antonínku

27. října 7.30 hod. ranní mše sv. ve farním kostele
               10.00 hod.  slavnostní mše sv. ve farním    kostele na poděkování za 110 let.
               15.00 hod. malé hudební i slovní setkání s historií ke cti kostela

2. listopad      18.00 hod mše sv. za zemřelé naší farnosti
                      Po mši sv. modlitba za zemřelé u pomníku padlých u kostela.

17. listopad 7.30 hod. ranní mše sv. ve farním kostele
                       10.00 hod.  hodová mše sv. ke cti sv. Alžběty.

 

Comments are closed.