Ohlášky od 8. do 15. 11. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne  
8.11. 32. neděle v mezidobí 10.00 Za Cyrila a Alžbětu Břečkovy a rodiče z obou stran, a za naše farní společenství
 
Po Svátek 14.00 Pohřeb – František Káčer
9. 11. Posvěcení Lateránské
Ut Památka sv. Lva 7.00 Za+ Jana Vykrutila, stařečka
10.11. Velikého, papeže, uč.c. ž. a + rodinu
St Památka sv. Martina 14:00 Pohřeb
11.11. Tourského,biskupa
Čt Památka sv. Josafata 17.00 Za rodiče Zacharovy, syna, zetě,
12.11. biskupa a muč. ž. rodinu a duše v očistci
Památka sv. Anežky    
13.11. České, panny 18.00 Na poděkování za 50 let společného
  života
So      
  18.00 Za rodiče Doležalovy a sourozence
14.11.    
Ne 33. neděle v mezidobí
15.11.               mše sv.

ke cti sv. Alžběty

10.00 Za Alžbětu Mitterovu, ž. rodinu a ke cti sv. Alžběty za naše farní společenství
     

                            

  • V pondělí bude pohřeb p. Františka Káčera, sledujte mši sv. prostřednictvím TV
  • V pondělí mše sv večerní nebude. Místo ní bude příležitost ke sv. smíření a sv.přijímání pro jednotlivce – od 15.00 – 17.00 hod.     

Mše sv. můžete sledovat prostřednictvím kamery ze svých domovů.

  • smíření a sv. přijímání pro jednotlivce:

PONDĚLÍ                     od 15.00 – 17.00 hod.      =   na faře

STŘEDA / PÁTEK     od 15.00 do 17.00 hod.     =   na faře

V NEDĚLI                  od  9.00 do 9.45 hod.        =   na faře.

V neděli vychází hodová mše sv. ke cti sv. Alžběty. Oslavíme ji v omezeném způsobu přenosem přes kamery.

  • O nedělích ať sledují děti /zvláště děti 3. třídy/ malé okénko přípravy na 1. sv.přijímání.
  • Modlete se s dětmi v rodinách: alespoň jednu modlitbu denně, kdo nejste zvyklí se modlit společně.

 

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

 

                                                             

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena

 

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.

 

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze

od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.

Podmínky jsou:  v daný den

návštěva hřbitova,

modlitba za zesnulé,

modlitba na úmysl Svatého Otce,

vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,

svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínky jsou:      v daný den

návštěva kostela nebo kaple,

modlitba Otčenáš,

modlitba Věřím,

modlitba na úmysl Svatého Otce,

vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,

svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

  

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku.

Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

 Touto modlitbou mohou být např.

  • ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé,
  • růženec,
  • Korunka k Božímu milosrdenství

        nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí,

  • četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie

za zesnulé,

  • nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného

s obětováním bolestí a útrap  vlastního života Bohu.

Comments are closed.