Ohlášky od 8. 7. do 15. 7. 2018

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Marii Kočišovu, manž., bratra Karla a stařečky Knotkovy
8.7. 14. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
       
Po   18.00  
9. 7.      
Ut   7.00 Za ž. a + rodinu Stáncovu a Matůšů
10. 7.     duše v oč. a na poděk. za přij. dobrodiní
St Svátek sv. Benedikta 18.00 Za + Marii Hurtíkovu, manž.,2 rodiče
11.7. opata, patrona Evropy   a duše v očistci
Čt   17.00 Na poděk. za 80 let života, za vyslyšení
12.7.     proseb, za ochr. P. Marie a za ž. rodinu
     
13.7.   18.00  
       
So      
    18.00 Za Jakuba Konečného, manželku a děti
14.7.      
Ne 15. neděle v mezidobí 7.30  
15.7. Na louce u Moravy 10.00 Za ž. a + farníky s poděkováním za 50 let života
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul.  Dolina: Petruchová, Kozumplíková, Zacharová, Ivanová, Tomečková, Horká, Gajošová, Florišová                  

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová

  • V tomto týdnu bude na louce u Moravy Příznorovský tábor pro děti.
  • Příští neděli v 10.00 hodin bude na louce u Moravy mše sv. na kterou jste srdečně zváni.
  • Úmysly jsou volné, kdo budete chtít, napište se.
  • srpna budou mít ve Slavkově u Brna svatbu: Jakub Petrucha-Vnorovy a Lucie Segeďová z Habrovan.

 (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.