Ohlášky od 7. do 14. 8. 2022

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30Za zemřelého Vojtěcha Kozumplíka, rodiče z obou stran a stařečky
 19. neděle v mezidobí10.00Za naše farní společenství
7.8.   
PoPamátka18.00Za zemřelou Ludmilu Kočišovu,
8. 8.sv. Dominika, kněze manžela a živou a zemřelou rodinu
UtSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 
9.8.panny a mučednice 
StSvátek18.00 
10.8.sv. Vavřince, mučedníka  
ČtPamátka17.00Za zemřelého Františka a Alžbětu
11.8.sv. Kláry, panny Čumíčkovy, bratra Josefa a rodiče
   
12.8. 18.00Za zemřelého Ondřeje Kuryviála a
   živou a zemřelou rodinu
So 13.00Svatební obřad – David Jech                             Romana Čapková
   
13.8.  
Ne 7.30Za zemřelou rodinu Kočišovu, Smetkovu a Tomečkovu
 20. neděle v mezidobí10.00Za naše farní společenství
14.8.   

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice: Vítková, Peluchová, Tomečková, Zacharová, Janoušková, Urbančíková, Svobodová

Strojení: Slavíková, Chudíková, Macháčková

  • V sobotu bude v 13.00 hod svatební obřad – David Jech a Romana Čapková
  • Komunita Piaristů ve Strážnici zve na sobotu a neděli na pouť. Podrobnosti jsou na nástěnce.
  • V úterý nebude ve farnosti mše sv.
  • V sobotu večer je světelný průvod ve Strážnici. U nás mše sv. nebude.
  • Na středu si můžete napsat úmysl.

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

Comments are closed.