Ohlášky od 7. do 14. 5. 2023

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne5. neděle7.30Za živé a zemřelé ctitele sv. Floriána a živé a zemřelé členy hasičského sboru
7.5.velikonoční10.00Za naše farní společenství
  14.30Pobožnost ke sv. Floriánu v Lidéřovicích + májová
PoPanny Marie18.00Za rodiče Pátkovy, živou a zemřelou
8. 5.Prostřednice všech milostí rodinu
Ut 7.00Za Pavla Studénku, dvoje rodiče
9.5.  a živou a zemřelou rodinu
St 18.00Na poděkování za 40 let manželství s
10.5.  prosbou o požehnání do dalších let a za rodiny Petruchovy
Čt  Za Michala a Františku Hurbanovy,
11.5. 17.00děti a duše v očistci
  Za zemřelou Annu a Josefa Baďurovy
12.5. 18.00rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše
   v očistci
So 17.15Rozjímavý růženec
 P. Marie Fatimské18.00Za zemřelého Jana Urbančíka a dvoje
13.5.  rodiče
Ne6. neděle7.30Za živé a zemřelé ctitele svatého Jana Nepomuckého
14.5.velikonoční10.00Za naše farní společenství
 (Den maminek)15.00Duchovní zastavení prostřednictvím autorských písní  Jany Olivíkové

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Zelničky a Pátková: Ondrovčíková, Pátková, Procházková, Pavková, Slavíková, Macháčková, Studénková, Smetková

Strojení: Čajková, Všetulová, Břečková, Fiurášková

  • Příští neděli bude až v 15.00 hodin duchovní zastavení v malém koncertu Jany Olivíkové a po koncertu bude setkání v rámci tzv farní kavárny na faře – viz. Plakátky.
  • Sbírku příští neděle věnujeme na pronásledované křesťany 
  • Od ctitelů sv. Floriána 17400,- P.B.Zpl.
  • V sobotu je fatimský den – od 17.15 bude příležitost rozjímavého růžence

 (email: jelinek.josef@ado.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.