Ohlášky od 7. do 14. 11. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30 Za Jana Macha, manželku Františku,

ž. rodinu a duše v očistci

7. 11. 32. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
Po   18.00 Za Anežku Pavkovu, rodiče
8. 11.   a duše v očistci
Ut Svátek Posvěcení 7.00 Na poděkování za přijatá dobrodiní
9.11. Lateránské baziliky s prosbou o další ochranu
St Památka sv. Lva 18.00 Za + rodiče, sourozence a zemřelou
10.11. Velikého, papeže rodinu
Čt Památka sv. Martina 17.00 Za + rodiče Zacharovy, syna, zetě
11.11. Tourského, biskupa ž. rodinu a duše v očistci
12.11. Památka sv. Josafata 18.00 Za + Františka a Ludmilu Řičicovy
biskupa a mučedníka a duše v očistci
So Památka sv. Anežky 18.00 Za + Františka Ondrovčíka, manželku
13.11. České, panny ž. a + rodinu
Ne 33. neděle v mezidobí 7.30 Za + Alžbětu Konečnou a manžela Františka  a duše v očistci
Hodová ke cti svaté 10.00 Za naše farní společenství s prosbou za všechny dobrodince našeho kostela
14.11. Alžběty

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul.Dolina: Grabcová, Koryčanská, Zýbalová, Petruchová, Pavková, Jakubíčková, Mokrošová

Strojení: Slavíková, Macháčková

  • Svátost smíření – po celý týden půl hodiny před mší sv. Pro mládež a krojované v pátek od 17.00 hod.
  • Příští neděli jste zváni na hodovou mši sv. ke cti sv. Alžběty. Na mši sv. přijal pozvání P. Antonín Hráček, bývalý ředitel Pastoračního domu Velehrad v Itálii a nyní má na starosti studenty v Olomouci.
  • Na hodové mši sv. je možno osobně přijmout Plnomocné odpustky. Podmínky jsou podobné jako za zemřelé, jen úmysl je pochopitelně jiný.
  • Získání Plnomocných odpustků pro zemřelé je rozšířen na celý listopad. Podmínky si můžete přečíst na nástěnce.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.