Ohlášky od 6. do 13. 9. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + rodiče Kotkovy, Čambalovy, syny a ž. +  rodinu
6.9. 23. neděle v mezidobí —–  
  120 let od posvěcení kapličky P.Marie 14.30 Za ž. a + ctitele P. Marie od kapličky a  za naše farní společenství
Po   15.00 Pohřeb – Karel Fiurášek
7. 9.      
Ut Svátek 7.00 Za Marii a Karla Kadlubovy, zetě
8.9. Narození Panny Marie   Josefa, ž. a + rodinu
St   18.00 Za + Františka Pavku a rodiče u o. stran
9.9.      
Čt   17.00 Za + rodiče Žiškovy, 3 syny, duše v oč
10.9.      
     
11.9.   18.00 Za ž. a + rodinu Kočišovu, Řičicovu a
      Františka Jurečku a duše v očistci
So   12.00 Svatba – Jakub Tomeček

Žaneta Přivřelová

       
12.9.   18.00 Za + Jana Žáka, rodiče, ž. a + rodinu
Ne   7.30 Za +  Stanislava Konečného a  rodiče z obou stran
13.9. 24. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
  Díkůvzdání za letošní úrodu    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Vinohradní a Dolina:  Hurtíková, Motyčková, Zubatá, Urbančíková, Smutná, Chudíková, Pavková, Motyčková

Strojení: Slavíková, Čambalová, Slavíková, Slezáčková

  • Dnes oslavíme 120 let od posvěcení kapličky. Ve 14.10 hod. vyjde průvod. Sraz všech krojovaných bude ve 14.00 hod. před kostelem. Ve 14.30 mše sv.
  • V pátek bude dětská mše sv.- srdečně na ni zvu letošní žáky náboženství první třídy.
  • V sobotu bude svatba
  • Příští neděli poděkujeme za letošní úrodu
  • Díky všem za organizaci průběhu farního dne

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.