Ohlášky od 6. do 13. 3. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za zemřelou Annu a Františka Kuryviálovy,  dvě dcery, syna a duše v očistci

6. 3.

1. neděle postní

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.00

Křížová cesta

Po

 

15.00

Pohřeb – Anna Tomečková

7. 3.

 

 

 

Ut

 

7.00

Za zemřelé rodiče Sahajovy,

8.3.

 

 

živou a zemřelou rodinu

St

 

18.00

Za Františka Pavku, manželku Marii

9.3.

 

 

rodiče a duše v očistci

Čt

 

 

Za zemřelou Pavlu Ondrovčíkovu,

10.3.

 

17.00

živou a zemřelou rodinu

 

17.40

Křížová cesta

11.3.

 

18.00

Za zemřelého Josefa Macháčka

 

 

 

manželku a rodiče

So

 

 

 

 

 

18.00

Za Antonína Studničku, manželku, syny

12.3.

 

 

Marii Smištíkovu, živou a zemř rodinu

Ne

 

7.30

Za zemřelého Josefa a Františku Vašíčkovy , zetě a duše v očistci

 

2. neděle postní

10.00

Za naše farní společenství

13.3.

 

14.00

Křížová cesta

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul. Hlavní: Bobčíková, Machynková, Uřičářová, Váverková, Supová, Tomečková

  • Příští  neděli je výroční den zvolení papeže Františka
  • Sbírku dnešní neděle odešleme na Svatopetrský haléř

Sbírka z minulé neděle na Ukrajinu činila 58 254,- P.B.Zpl. Pokud bude někdo chtít přispět, jistě bude ještě další možnost.

  • V sakristii si můžete napsát, kdo budete chtít vést křížovou cestu o nedělích
  • V pondělí bude v 15.00 hod pohřeb

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.