Ohlášky od 6. do 13. 12. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne      
6.12. 2. neděle adventní 10.00 Za ž. a + rodinu Červenou a Kolajovu a za naše farní společenství
       
Po Památka sv. Ambrože   Za + rodiče Anežku a Antonína
7. 12. Biskupa a uč. církve 18.00 Gazárkovy a duše v očistci
Ut Slavnost 18.00 Za ž. a + členky Mariánské družiny
8.12. Neposkvrněného Početí Panny Marie    
St   18.00 Na poděkování za dar života s prosbou
9.12.     o B. požeh. do dalších let, ž. a + rodinu
Čt   17.00 Za Františka Motyčku a rodiče
10.12.      
     
11.12.   18.00 Na poděkování za dar života a za ž. a +
      rodinu
So      
    18.00 Za + P. Lamberta Studénku
12.12.      
Ne   7.30 Za + Jaroslava Ehrlicha
13.12. 3. neděle adventní 10.00 Za naše farní společenství
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

 • Tento týden budou mše sv. v počtu do 100 lidí, kteří mají sedět. Určité rozestupy, desinfekce a rouška podmínkou. Ve všední den se vejdeme a v neděli se opět rozdělíme na sobotu a pak na neděli na dvě mše sv.
 • Příští neděli tedy budou už opět 2 mše sv. v 7.30 a v 10.00 hod.
 • Děti mohou s lampičkami na každou mši sv. kromě neděle.
 • Od tohoto týdne bude už náboženství podle rozdělení určeného ve škole.

Ostatní ohlášky  – viz příloha

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách

od 3. prosince 2020  !!!!

Podle pondělního usnesení Vlády ČR bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30 % míst k sezení.

Toto krizové opatření vlády (ze dne 30. 11. 2020) začne platit 3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě 10b:

 1. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa).
 2. b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení,přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje ……

V našem kostele se vrátíme k počtu 100 sedících osob. Využijte také lavičky na bocích kostela. Ve  všední dny se vlezeme a neděle rozdělíme opět na sobotní mši sv. a nedělní dvě.

Ohlášky – advent

Aktivity pro děti:

Dnešní advent bude trochu jiný, než jsme dosud prožívali.

 • Pod kůrem na stolíku je pro děti natisknutý na papíru adventní věnec, který si mohou vzít.
 • Na každý adventní týden bude jedno razítko, které si děti narazí na papír. Kterýkoliv jeden den v týdnu se mohou zastavit na malou modlitbu za farnost a natisknout razítko. Až budou mít všechny, potom při návštěvě Betléma ten papír vhodí do připravené krabice vedle andělíčka. Papír si podepište.

Lucerničky – pro všechny děti

Podle rozvolnění vlády, můžeme ve větším počtu na mši sv.:

 • Na mši sv. ve všední den – můžete jít všichni, kteří budete chtít.

         Minimálně 10 min před začátkem se shromáždíme pod kůrem a půjdeme s lampičkami k oltáři.

Mše sv. s dětmi a nedělní mše sv.

 • Na pátky opět zvu děti na mši sv.

Mikuláš  v neděli 6.12.

 • Dnešní přenosy se většinou dělají ON-LINE, proto i dnešní návštěvu přislíbil Mikuláš tímto způsobem. Chce se s vámi pozdravit v neděli 6.12. po mši sv. a přihlásit z nebeského studia ALELUJA. Pokud jej budete chtít vidět, tak přijďte k obrazovkám na mši sv.
 • Dárky v obyčejném provedení svěří andělům, kteří je budou pod kůrem v tutéž neděli 6.12. od 14.00 do 16.00 hodin předávat.

Příležitost sv. smíření  v adventu:

 • Příležitost tentokrát jen ke sv. smíření bude opět v tyto dny: PONDĚLÍ/STŘEDA/PÁTEK – od 16.00 do 17.30 hod. na faře

Ostatní dny půl hodiny přede mší sv. v kostele

 • adventní týden – ti, kdo chodí kolem 1. pátku
 • adventní týden – děti a mladí
 • adventní týden a dále – ostatní
Comments are closed.