Ohlášky od 6. do 13. 10. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Jana a Marii Poláškovy a  rodiče z obou stran

6.10.

27. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

Po

Památka

15.00

Pohřeb – Ludmila Sukupová

7. 10.

P. Marie Růžencové

 

 

Ut

 

7.00

Za rodiče Čajkovy, syna Josefa a

8.10.

 

 

duše v očistci

St

 

18.00

Za + Martina Ivana, manželku Marii

9.10.

 

 

ž. a + rodinu a duše v očistci

Čt

 

17.00

Za stařečky Gazárkovy, syny a dcery

10.10.

 

 

ž. a + rodinu

 

 

 

11.10.

 

18.00

Za rodiče Chudíkovy,  syny,

 

 

 

ž. a + rodinu

So

 

—-

 

 

 

—-

Zahajovací výlet biřmovanců na

12.10.

 

—-

Barborku – odj. V 8.30 od kostela

Ne

 

7.30

Za ž. a + členky živého růžence

13.10.

28. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dražky: Malíková, Páčová, Vaňková, Konečná, Polášková, Šmachová, Mikelová

Strojení: Frydrychová, Svobodová, Jurásková

  • V tuto sobotu 12. října – bude zahajovací výlet biřmovanců na Barborku u Buchlova. Tam bude mše sv. a další info k biřmování. Odjezd v 8.30 hodin od kostela. Podrobnosti dostali v informacích do schránky.
  • V pátek 18. října – bude den modlitebního misijního mostu. Je to také den, kdy se děti modlí růženec. My obě aktivity spojíme. Proto prosím, abyste poslali děti už na 17.30 do kostela, kde se rozdělíme na 5 skupin – každá jeden desátek. S modlitbou za misie. Budeme potřebovat 5 vedoucích skupinek z řad starších dětí. Dostanou pokyny
  • Od sedmdesátníků 1500,- P.B.Zpl.
  • Od nejmenovaného dárce 1500,- P.B.Zpl

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.