Ohlášky od 5. do 12. 7. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 7.30 Za ž. a + spolužáky ročníku 1950
5.7. Patronů Evropy a hlavních patronů Moravy 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za moravské diecéze
   
Po Sv. Marie Goretti 7.00 Za Jana Macha, manž., rodiče z o. str.
6. 7. panny a mučednice ž. rodinu
Ut   7.00 Za rodiče Glozovy a dceru Lenku
7.7.   Ž. a + rodinu
St   18.00 Za + rodiče Macháčkovy, dceru a
8.7.   3 syny  a ž. rodinu
Čt   17.00 Za Marii a Petra Kuryviálovy,
9.7.   rodiče z o. stran
   
10.7.   18.00 Za Tomáše Matušku, manž., + děti
  Ž. rodinu a  duše v očistci
So Svátek
Sv. Benedikta, opata 18.00 Za ž. a + spolužáky ročníku 1945
11.7. patrona Evropy
Ne 15. neděle v mezidobí 7.30 Za + Marii Kočišovu, manž., stařečky Knotkovy
12.7. Mše sv. u Moravy 9.00 Za ž. a + farníky zvláště za vedoucí táborů

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Obecnice a Kráčalka: Kočišová, Matušková, Konečná, Uhlíková, Gazárková, Studénková

Strojení: Kolská, Gazárková, Přibylová

  • Příští neděli – je třetí – vychází sbírka na opravy
  • Sbírka při mši sv. v  9.00 hodin na louce u Moravy bude věnována na potřeby tábora

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.