Ohlášky od 5. do 12. 3. 2023

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30Za zemřelého Antonína Ondrovčíka, dvoje rodiče a živou rodinu
5.3.2. neděle postní10.00Za naše farní společenství
  14.00Pobožnost Křížové cesty
Po 18.00Za zemřelou Annu a Františka Kuryviálovy, syna dcery, zemřelou
6. 3.  rodinu a duše c v očistci
Ut 7.00Za živou a zemřelou rodinu Šimšíkovu,
7.3.  Motyčkovu, Sovkovu, Drábkovu a duše v očistci
St 18.00Za zemřelého Pavlu Ondrovčíkovou
8.3.  a duše v očistci
Čt 17.00Za Františka Pavku, manželku Marii
9.3.  rodiče a duše v očistci
 17.00Příležitost k adoraci a příp. ke sv. smíření
  17.40Křížová cesta
10.3. 18.00Za zemřelé Apolonii a Františka Gazárkovy, děti, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
   Po mši sv. duchovní promluva P. Petra
So   
  18.00Za zemřelého Jana Petra, dvoje rodiče
11.3.  a duše v očistci
Ne 7.30Za zemřelého Josefa Macháčka, manželku, rodiče, zetě a duše v očistci
12.3.3. neděle postní10.00Za naše farní společenství
  15.00Příležitost duchovního zastavení prostřednictvím hudby.

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  Lidéřovice:   Břečková, Vajdíková, Křenová, Studničková, Bobčíková, Komoňová, Vítkova

  • Aktivita pro děti (malé/ velké)v  našem kostele = před oltářem bude zvýrazněný kopec Kalvárie, který můžou děti –rodiče s dětmi, mladší i starší dát – křížek za modlitbu za někoho, dobrý skutek……křížek můžete udělat ze špejlí-výška do 10cm.

Kamínek si dáme s dětmi každou nedělní mši svatou, jak přijdou dopředu.

  • V pátek 10. března přijede P. Petr Karas z Bojanovic. Bude mít mši svatou a po ní duchovní zamyšlení. 17.40 bude + cesta, od 17.00 hod. příležitost k půl hodinové adoraci.
  • V neděli 12. března – v 15.00 hod., jak již bylo oznámeno- duchovně hudební zastavení. – viz plakátek.

(email: jojel@quick.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.