Ohlášky od 5. do 12. 12. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za ž. a + rodinu Červenou a Kolajovu
5. 12. 2. neděle adventní 10.00 Za naše farní společenství
 
Po   18.00 Za + Antonína Gazárka, manž. Anežku
6. 12.   a ž. rodinu
Ut Památka sv. Ambrože 6.45 Za Marii a Karla Kočišovy, syny
7.12. biskupa a učitele církve Miroslava a Karla, stařečky z o. stran
St Slavnost P.Marie Počaté 18.00 Za ž. a + sodálky Panny Marie
8.12. bez poskvrny prvot. hříchu

(doporuč. zasvěc. svátek)

Čt 17.00 Za + Františka Motyčku a rodiče
9.12.
10.12. 18.00 Za + rodinu Ivanovu, Klímovu a Martu
Čelechovskou
So 18.00 Za Annu Šimšíkovu, manžela, ž. a +
11.12. rodinu
Ne   7.30 Za + Jaroslava Ehrlicha
3. neděle adventní 10.00 Za naše farní společenství
12.12.   14.30 Svátost smíření před svátky

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela:

Strojení:

  • Příští neděli bude také sv. smíření pro naši farnost. Je to příležitost, kterou využijte. Každá farnost je nyní vyzývána, aby využila sv. smíření v termínu ve své farnosti, aby se nenakupil počet lidí na poslední chvíli. Kněží nás k dispozici bude o 3 méně.
  • V úterý bude opět ráno v 6.45 hod.
  • Příští víkend tu s námi budou bohoslovci z Teologického konviktu. Přijedou v pátek přede mší sv. a budou s námi na mši sv. v pátek – kdy se představí a po mši se rozdělí do rodin. V sobotu a pak v neděli budou také na mši sv. Mše sv. si rozdělí oba představení. Bude to zároveň i s adventním duchovním slůvkem od spirituála konviktu.
  • V pátek dětská mše sv. bude jako normálně.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.