Ohlášky od 5. do 12. 1. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 2. neděle 7.30 Za + Josefa Konečného, rodiče, bratra a duše v očistci
5.1. po Narození Páně 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o přímluvu 
      svatých, jejichž jména nosí
Po Slavnost 18.00 Na poděk. za 30 let společného života
6. 1. Zjevení Páně   s prosbou o B. požehnání do dalších let
Ut Úterý 7.00 Za + Marii Pavkovu, manž., + rodinu
7.1. Po Zjevení Páně    
St Středa 18.00 Za + Karla Kočiše a spolužáky
8.1. Po Zjevení Páně    
Čt Čtvrtek 17.00 Za + manžele Danicu a Jana Břečkovy
9.1. Po Zjevení Páně    
     
  Pátek 18.00 Za + Marii Studničkovu, manž. Jana
10.1. Po Zjevení Páně   a rodiče z obou stran
So Sobota    
  Po Zjevení Páně 18.00 Za + Marii a Karla Zacharovy,
11.1.     ž. a + rodinu a duše v očistci
Ne Svátek 7.30 Za ž. a + spolužáky ročníku 1948
12.1. Křtu Páně 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště dnes  za všechny, kteří se narodili a nejsou dosud pokřtěni

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Hlavní a Za Školou : Šťastná, Macháčková, Pavková, Tomečková, Komínková, Břečková, Čajková

  • V pondělí bud žehnání vody, kadidla a křídy
  • V pátek bude dětská mše sv.
  • V pátek po mši sv. bude setkání rodičů dětí k 1. sv. přijímání.
  • V neděli bude mše sv. v 10.00 hod. s biřmovanci. Je třeba, aby si na společné mše sv. udělali čas. A také, aby šli dopředu, abychom tam byli společně pohromadě.
  • Příští neděli končí vánoční doba

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.