Ohlášky od 4. do 11. 8. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

Za Václava Šimšíka, ž. a + rodinu Šimšíkovu a Macháčkovu

4.8.

18. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

Po

 

18.00

Za + Josefa Studénku, + rodinu

5. 8.

 

 

Smištíkovu

Ut

Svátek

7.00

Za + Františku Motyčkovu, manžela

6.8.

Proměnění Páně

 

a ž. rodinu

St

 

18.00

Za + Marii Motyčkovu a Františka

7.8.

 

 

Studénku

Čt

Památka sv. Dominika

7.00

Za + Pavla Bobčíka a duše v očistci

8.8.

kněze

 

 

Svátek sv. Terezie

 

 

9.8.

Benedikty od Kříže,panny

18.00

Za + Ondřeje Kuryviála, ž. a + rodinu

 

 muč., patronky Evropy

 

 

So

 

 

 

 

Svátek sv. Vavřince

18.00

Za Marii Chudíkovu, manž.,  syna

10.8.

mučedníka

 

rodiče z o. stran, ž. rodinu a duše v oč.

Ne

 

7.30

Za Pavla Spáčila a rodiče z o. stran

11.8.

19. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: U Školy a Kopanice: Břečková, Komoňová, Gazárková, Tomečková, Ondrovčíková, Sovková

Strojení: Slavíková, Chudíková, Bílková, Macháčková

  • Ve středu a v pátek budu mít mši svatou v Hroznové Lhotě, proto na naši mši sv. přijedu na poslední chvíli.
  • V neděli mezi našimi bohoslužbami pojedu též do Hr. Lhoty.
  • Ve čtvrtek bude mše sv. ráno, pak jedu na tábor.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.