Ohlášky od 4. do 11. 4. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Slavnost 9.00-9.30 Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

4.4. Zmrtvýchvstání 10.00 Za + rodiče Bobčíkovy, vnučku Hanku, vnuka Zdenka a duše v očistci
Páně Od 15.00

Do 16.00

Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

Po Pondělí 9.00-9.30 Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

5. 4. velikonoční 10.00 Za ž. a + rodinu Kočišovu a Smetkovu a duše v očistci
  Od 15.00

Do 16.00

Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

Ut Úterý 7.00 Za + Jaroslava Vašíčka, rodiče a + rodinu Otrubovu
6.4. v oktávu velikonočním 15.00 Pohřeb – Macháčková  Marie
St Středa   
7.4. v oktávu velikonočním 15.00 Pohřeb –  Gazárková  Marie
Čt Čtvrtek 17.00 Za + Františka Zálešáka, rodiče z o.
8.4. v oktávu velikonočním stran a duše v očistci
Pátek    
9.4. v oktávu velikonočním 18.00 Za rodiče Halíčkovy, + rodinu a duše
v očistci
So Sobota 18.00 Za Marii a Josefa Čajkovy, děti,
10.4. v oktávu velikonočním sourozence a stařečky
Ne Neděle 9.00-9.30 Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

–        v kostele

11.4. Milosrdenství 10.00 Za Marii a Jana Poláškovy, dceru Hanku, ž. a + rodinu a naše farní společenství
  Od 15.00

Do 16.00

Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

v kostele

 

  • celý týden se budeme modlit před bohoslužbami Korunku k Božímu milosrdenství
  • díky chlapům za pomoc při odnášení lešení a ženám a děvčatům za úklid po malování presbytáře
  • v úterý bude ráno mše sv. a pak odpoledne pohřeb paní Marie Macháčkové
  • ve středu bude v 15.00 hod pohřeb paní Marie Gazárkové

Milostiplné velikonoční svátky, radost z Kristova vítězství nad smrtí. Vnitřní ALELUJA s požehnáním  a pokojná srdce rodinám.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.