Ohlášky od 4. do 11. 10. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za Jana a Marii Poláškovy a syna Jana
4.10. 27. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
       
Po   18.00 Za + Martina Ivana a manželku
5. 10.     a duše v očistci
Ut   7.00 Za ž. a + pětašedesátníky
6.10.      
St Památka P. Marie 18.00 Za + Anastázii a Františka Motyčkovy
7.10. Růžencové   a živou rodinu
Čt   17.00 Za rodiče Čajkovy a syna Josefa
8.10.     a duše v očistci
     
9.10.   18.00 Za rodiče Chudíkovy, syny stařečky z o. stran

A ž- a + rodinu

    19.OO Adorace a svátost smíření pro biřmovance
So      
    18.00 Za stařečky Gazárkovy, syny, dceru
10.10.     a duše v očistci
Ne   7.30 Za Františka Konečného a celou rodinu
11.10. 28. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství, biřmovance a jejich rodiny
  Biřmování    

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dolina: Čajková, Čambalová, Ondrýsková, Herodesová, Břečková, Studénková, Kolajová, Ivanová

Strojení: Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová

  • Začíná měsíc říjen-měsíc modlitby sv. růžence. Nezapomeňme na něj. Nebo alespoň jeden desátek denně.
  • V neděli bude biřmování. Biřmovat bude Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký.
  • V pátek po mši sv. od 19.00- 21.00 hod. hod bude adorace a sv. smíření pro biřmovance a kmotry
  • Od novomanželů Břečkových 2500,- P.B.Zpl.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.