Ohlášky od 31. 10. do 7.11. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30 Za + Jana Břečku, manželku Danicu a sourozence
31. 10. 31. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
Po Slavnost 15.00 Pohřeb – Alžběta Pátková
1. 11. Všech svatých

(Doporučený svátek)

18.00 Za Antonína Šmacha, syna, ž. a + rodinu Šmachovu a Chudíkovu
Ut Vzpomínka na všechny 7.00 Na úmysl Svatého Otce
2.11. věrné zemřelé 18.00 Za všechny zemřelé naší farnosti
St   Za všechny zemřelé z Kostelní a Dolní
3.11.   18.00 uličky, na které nikdo nepamatuje
Čt Památka 14.30 Pohřeb – Oldřich Navrátil
4.11. sv. Karla Boromejského —- ——–
15.00 Příležitost k adoraci
5.11. První pátek v měsíci 16.30 Příležitost ke sv. smíření
18.00 Za rodiče Poláškovy, syna Josefa, dceru, vnuka, zetě, ž. a + rodinu a duše v očistci
So Za rodiče Procházkovy, za dar zdraví
6.11. 18.00 pro ž. rodinu a duše v očistci
Ne 7.30 Za Jana Macha, manželku Františku,

ž. rodinu a duše v očistci

32. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství
7.11.

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: ul.

Strojení:

  • V příštím týdnu ve středu, ve čtvrtek a v pátek opět obejdu nemocné v obvyklých časech
  • V úterý bude ráno mše sv. na úmysl za svatého Otce a potom večer, po které

půjdeme se svícemi na hřbitov pomodlit se za zemřelé.

  • V pátek je adorace. Využijte příležitosti – zvláště skupina Eucharistické družiny.
  • Až do 8. listopadu lze stále získat Plnomocné odpustky pro duše v očistci.
  • Ve čtvrtek mše sv. nebude. Je pohřeb.

Email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.