Ohlášky od 31. 1.  do  7. 2. 2020

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele
31.1.   10.00 Za + rodiče Mokrošovy a Venclíkovy, stařečky, z obou stran a za dar zdraví a za naše farní společenství ON-LINE
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání –  v kostele
Po 14.00 Pohřeb – Růžena Števlíková
1. 2.  
Ut Svátek Uvedení Páně 18.00 Za Karla Matušku, rodiče z obou stran
2.2. do chrámu ž. rodinu a duše v očistci ON-LINE
St   18.00 Za + Annu Žákovu, sourozence
3.2.   a duše v očistci
Čt   17.00 Za Josefa a Annu Čajkovy a rodiče
4.2.   z obou stran
Památka sv. Agáty 15.00 Příležitost k adoraci
panny a mučednice 16.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření – na faře
5.2. První pátek v měsíci 18.00 Za + rodiče Ivanovy, dceru Ludmilu
rodiče Břečkovy,syna Františka a vnuka ON-LINE
So Památka sv. Pavla Mikiho
a druhů mučedníků 18.00 Za Annu Lagovu, manžela Vojtěcha a
6.2. 2 rodiče
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele
7.2. 5. neděle v mezidobí 10.00 Za rodiče Studničkovy, Zýbalovy, stařečky a sourozence a za naše farní společenství ON-LINE
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání –  v kostele

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Nemocné obejdu:  ve středu –  Dolina a Vinohradní        ve čtvrtek – Lidéřovice

v pátek – Vnorovy

  • V úterý na Svátek Uvedení Páně – bude mše sv. večer v 18.00 hod.

Doma si můžete nachystat svíci a společně s námi zapálit a dát na stůl.

  • V pátek – první v měsíci – bude příležitost k adoraci od 15.00 hod. a od 16.00 hod příležitost ke sv. smíření na faře.
  • Každý den půl hodiny před mší sv. v kostele
  • V pátek bych rád přivítal na mši sv. tentokrát 4 a 5. třídu
  • Na nástěnce a na webu VFM máte k dispozici plakátky pro informaci o Střední odborné škole SDB v Kroměříži
  • Také se podávají přihlášky do kněžského semináře. Informace jsou u kněží farností.
  • Své informace mají na svých webových stránkách i ostatní církevní školy a gymnázia v naší diecézi.
    (email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)
Comments are closed.