Ohlášky od 30. 8. do 6. 9. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za rodiny Kočišovu, Smetkovu a Tomečkovu
30.8. 22. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky , zvláště za děti a jejich učitele
    14.30 Výstav NSO a pak farní den
Po   18.00 Za P. Aloise Kánského, Marii
31. 8.     Brejníkovu a jejich rodiče
Ut   7.00 Za + Jana Břečku, syna Zdeňka, dceru
1.9.     Janu a duše v očistci
St   18.00 Za + Alžbětu Chmelařovu a rodiče
2.9.      
Čt Památka sv. Řehoře 17.00 Za Karla Matyáše, manž., ž. a + rodinu
3.9. Velikého, papeže, uč. c.   a duše v očistci
  15.00 Příležitost k adoraci
4.9. 1. pátek v měsíci 16.30 Příležitost ke sv. smíření
    18.00 Za + rodiče Pavlíčkovy, rodinu Břečkovu a Ivanovu
So —-   Odjezd 7.00 hod od zastávek
  ——-   Farní pouť do Hlubokých Mašůvek
5.9. ——–    
Ne   7.30 Za + rodiče Kotkovy, Čambalovy, syny a ž. +  rodinu
6.9. 23. neděle v mezidobí —-  
    14.30 Za ž. a + ctitele P. Marie od kapličky a za farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Spojovací a Vinohradní: Všetulová, Maradová, Řičicová, Petrová, Cibulková, Čajková, Ivanová, Baďurová

Strojení: Knotková, Vítková, Jančíková

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Ohlášky

  • Dnes v neděli ve 14.30 hod. bude výstav NSO a  litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Pak jste  zváni od 15.00 hod. na farní zahradu na „odpolední“ setkání v rámci farního dne.
  • Příští neděli oslavíme 120 let od posvěcení kapličky. Ve 14.10 hod. vyjde slavnostní průvod se sochou Panny Marie od kostela ulicí Hlavní, Vinohradní a Spojovací. Ve 14.30 hod. bude u kaple sloužena mše svatá. Po ní bude připraveno drobné pohoštění. Srdečně jsou zváni krojovaní – družičky, mládenci i ostatní v krojích. Prosíme rodiče, aby nastrojily své děti do krojů a přihlásí se u Kristýny Kuchaříkové. Ponesou v průvodu závoj P. Marie. Sraz všech krojovaných bude ve 14.00 hod. před kostelem.
  • NEMOCNÍ: Ve středu / Kopanice, Kampionka a Dolina/

Ve čtvrtek  / Lidéřovice /

V  pátek    / Vnorovy /

  • V pátky budou bývat opět dětské mše sv. První pátky budou s varhanami, ostatní zase s kytarou. Přijďte zpívat. Nácvik opět na faře nejpozději v 17.15 hod.
  • Povzbuďte další chlapce k ministrování. Malí mohou začít nejprve v pátky na dětských.
  • O nedělích budou opět rozdávány kartičky pro děti. Téma na nich bude: BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE MEZI NÁMI. Děti dostanou jednu kartičku vztahující se k nedělnímu evangeliu.
  • V sobotu bude pouť do Hlubokých Mašůvek. Navštívíme chrám sv. Mikuláše ve Znojmě a pak také premonstrácký klášter na druhé straně řeky Dyje. Odjezd od zastávek v 7.00 hod. Pouť bude obětována za budoucnost farnosti ke cti Panny Marie. Ostatní viz plakátek. S sebou něco na jídlo, jak uznáte za vhodné.
Comments are closed.