Ohlášky od 30. 4. do 7. 5. 2023

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

4. neděle

7.30

Za zemřelé rodiče Symerské, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

30.4.

velikonoční

10.00

Za naše farní společenství

 

 

 

 

Po

————

——

Pouť farnosti Vnorovy

1. 5.

————–

——–

na poutní místo Butkov na Slovensku

Ut

Památka sv. Atanáše

7.00

Za zemřelého Floriána Žáka, manželku

2.5.

biskupa a uč. církve

 

 2 syny, dceru,3 zetě a duše v očistci

St

Svátek

18.00

Za zemřelého Jana Bobčíka, rodiče

3.5.

Filipa a Jakuba, apoštolů

 

Bobčíkovy a Všetulovy a duše v očistci

Čt

 

16.00

Příležitost k adoraci

4.5.

 

17.00

Za zemřelého Františka Gazárka, manželku, děti, stařečky, duše v očistci

 

 

 

5.5.

 

7.00

Za zemřelého pátra Jana Kočiše,

 

 

 

sestru Anastázii a duše v očistci

So

Památka

—–

————————

 

Sv. Jana

——

———————–

6.5.

Sarkandra, muč.

—–

————————

Ne

5. neděle

7.30

Za živé a zemřelé ctitele sv. Floriána a živé a zemřelé členy hasičského sboru

7.5.

velikonoční

10.00

Za naše farní společenství

 

 

14.30

Pobožnost ke sv. Floriánu v Lidéřovicích + májová

Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice: Konečná, Slavíková, Grabcová, Hochová, Pavlíčková

  • V pondělí jedeme na pouť k B. Milosrdenství na poutní místo Butkov na Slovensku. Odjezd v 6.30 hod. Ostatní na plakátku.
  • V pátek bude mše sv. ráno v 7.00 hod.
  • V sobotu mše sv. nebude.
  • Příští neděli bude odpoledne ve 14.30 hod pobožnost ke sv. Floriánu v Lidéřovicích
  • V neděli 14. května ve 15.00 hod. bude odložený koncert Jany Olivíkové. Přijďte si poslechnout uprostřed máje duchovní písně.

 (email: jelinek.josef@ado.cz,  tel: osobní 776 680 901, fara: 604 315 656)

Comments are closed.