Ohlášky od 3. do10. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 2. neděle 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání –  v kostele
3.1. po Narození Páně 10.00 Za + Karla a Marii Zacharovy, ž. a + rodinu a duše v očistci
ON-LINE
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání – v kostele
Po 18.00 Za + Ludvíka Galiu, ž. a + spolužáky
4. 1. ročníku 1960 ON-LINE
Ut 7.00 Za + Jana Zachara a stařečky z o. str.
5.1.
St Slavnost 16.00-17.30 Sv. smíření a  sv. přijímání – na faře
6.1. Zjevení Páně 18.00 Za nemocnou osobu s prosbou za dar zdraví, B. pomoc a ochranu P. Marie ON-LINE
Čt 17.00 Za + Jana Šmacha, ž. a + rodinu
7.1.
16.00-17.30 Sv. smíření a  sv. přijímání – na faře
8.1. 18.00 Za rodiče Matuškovy, Tomčalovy
ž. a + rodinu
So  
  18.00 Za + Marii Studničkovu, manž. Jana,
9.1. bratra Jana Poláška a rodiče z o. stran
Ne Svátek 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele
10.1. Křtu Páně 10.00 Za Annu a Bohumila Všetulovy, Marii a Antonína Motyčkovy  a za naše farní společenství ON-LINE
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání –  v kostele

 

  • Stále platí Covidová omezení – u nás je to do 30 lidí. Přednost mají ti, kteří mají úmysl na danou mši sv., pak ti, kdo se předmodlívají růženec/můžou se střídat/ a pak aktuálně ti, kdo budou tvořit zástupce na určité dny. Roušky, desinfekce a rozestupy stále platí.
  • V rámci přípravy na 1. sv.přijímání bych rád – v pátek – přivítal na mši sv. třídu skupinu P. Josefa. Další pátek se pak vystřídáte.

S ostatními se spojíme přes Tv přenos.

  • Ve středu požehnáme vodu, kadidlo a křídu. Budou osloveni zástupci z řad koledníků, kteří se zúčastní mše sv. v zastoupení ostatních. Můžete si pak postupně požádat o posvěcenou vodu do kropenky do svých domovů.
  • Příští neděli také končí vánoční doba
  • Vybírat v těchto podmínkách zatím nebudeme. Svůj příspěvek na kostel můžete dát do modré pokladničky v zadu v kostele, jak jste to dělali už dříve.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.