Ohlášky od 29. 9. do 6. 10. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

 

7.30

 Za + Jana Gazárka, manž., a rodinu Novákovu a Elznerovu a stařečky

29.9.

26. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

Po

Památka sv. Jeronýma

18.00

Za Annu Karafiátovu, manžela, syna

30. 9.

kněze a uč. církve

 

a snachu

Ut

Památka sv. Terezie od Dítěte

7.00

Za Marii Chudíkovu, sourozence

1.10.

Ježíše, panny a uč. církve

 

a celou rodinu

St

Památka sv. andělů

18.00

 

2.10.

strážných

 

 

Čt

 

17.00

Za Františku a Aloise Cibulkovy,

3.10.

 

 

sourozence z obou stran

Památka

15.00

Příležitost k adoraci

4.10.

Sv. Františka z Assisi

16.30

Příležitost ke sv. smíření

 

 

18.00

Za + Petra Pavku, manž. syna, dceru a 2 vnuky

So

 

 

 

 

 

18.00

Za + Miroslava Trávníčka, ž. a +

5.10.

 

 

rodinu a duše v očistci

Ne

 

7.30

Za Jana a Marii Poláškovy a  rodiče z obou stran

6.10.

27. neděle v mezidobí

10.00

Za ž. a + farníky

 

 

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Dražky:

Strojení:

  • Začíná měsíc říjen-měsíc modlitby sv. růžence. Nezapomeňme na něj. Nebo alespoň jeden desátek denně.
  • V pátek je příležitost k adoraci a ke sv. smíření
  • Ve čtvrtek a v pátek obejdu nemocné
  • V pátek 18. října bude den modlitebního misijního mostu. Je to také den, kdy se děti modlí růženec. My obě aktivity spojíme. Proto prosím, abyste poslali děti už na 17.30 do kostela, kde se rozdělíme na 5 skupin – každá jeden desátek. S modlitbou za misie. Budeme potřebovat 5 vedoucích skupinek z řad starších dětí.
  • Ve středu je volný úmysl. Můžete si přijít napsát. Když nebude pohřeb.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901

Comments are closed.