Ohlášky od 29. 5. do 5. 6. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

7.neděle velikonoční

7.00

Za zemřelou Františku a Antonína Gazárkovy, živou a zemřelou rodinu

 

1. sv. přijímání dětí

9.00

Za prvokomunikanty , jejich rodiče a za naše farní společenství

29.5.

 

14.00

Setkání dětí u P. Marie v kostele

a májová

Po

Svátek

18.00

Za živou a zemřelou rodinu Ondrušovu

30. 5.

Navštívení P. Marie

 

a Ivanovu a duše v očistci

Ut

 

—-

 

31.5.

 

—-

 

St

Památka

18.00

Za zemřelého Karla Konečného, živou a

1.6.

sv. Justina, mučedníka

 

zemřelou rodinu

Čt

 

17.00

Za zemřelého Antonína Motyčku,

2.6.

 

 

manželku, dvoje rodiče a duše v očistci

 

15.00

Příležitost k adoraci

3.6.

První pátek v měsíci

16.30

Příležitost ke sv. smíření

 

 

18.00

Za zemřelého Františka Kozumplíka, rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu

So

 

 

 

 

 

18.00

Za Annu a Bohuslava Žiškovy, tři syny

4.6.

 

 

rodiče z obou stran a duše v očistci

Ne

Slavnost

7.30

Za Josefa Zubatého, rodiče z obou stran a živou rodinu

 

Seslání Ducha Svatého

10.00

Za naše farní společenství a všechny skupiny, které se scházejí ve farnosti

5.6.

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela:  Dolina: Herodesová, Kozumplíková, Zacharová, Ivanová, Horká, Gajošová, Florišová, Ondrovčíková

Strojení: Slavíková, Macháčková

  • V tomto týdnu obejdu nemocné ve středu, ve čtvrtek a v pátek jako obvykle
  • V pondělí večer bude mše sv. ze svátku Navštívení P. Marie
  • V úterý jedou dva autobusy na Sv. Hostýn
  • V úterý mše sv. nebude.
  • Sbírku příští neděle odešleme na církevní školy.
  • Sbírka na pronásl křesťany 19 895,-Kč.
  • Příští neděli končí velikonoční doba

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680901

Comments are closed.