Ohlášky od 29. 12. 2019 do 5. 1. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne Svátek 7.30 Za + Ludmilu a Františka Škráškovy a ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu
29.12. Svaté Rodiny 10.00 Za rodiny naší farnosti s prosbou o požehnání pro jejich křesťanskou výchovu
  Ježíše, Marie a Josefa 16.00 Vánoční koncert
Po   18.00 Za všechny kněze – rodáky a kněze,
30. 12.     kteří působili v naší farnosti
Ut Závěr roku 17.00 Na poděkování za požehnání po celý
31.12. 2019   rok a za ministranty a scholu
St Nový rok 2020 7.30  
1.1. Matky Boží PannyMarie 10.00 Za ž. a + farníky
Čt Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře 17.00 Za + Marii a Karla Zacharovy,
2.1. Naziánského, biskupů   ž. a + rodinu a duše v očistci
  17.00 Příležitost k adoraci ke cti Jména Ježíš
3.1. Nejsvětějšího 18.00 Za + rodiče Kočišovy a nemocného
  Jména Ježíš   bratra
So      
    18.00 Za + Ludmilu Břečkovu a Marcelu
4.1.     Vaskor
Ne 2. neděle 7.30 Za + Josefa Konečného, rodiče, bratra a duše v očistci
5.1. po Narození Páně 10.00 Za ž. a + farníky s prosbou o přímluvu
      svatých, jejichž jména nosí

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Májová:  Matušková, Kuryviálová, Kozumplíková, Buchtová, Všetulová, Kazíková

  • Na závěr roku bude mše sv. v 17.00 hod a pak výstav NSO s poděkováním za uplynulý rok
  • Ve středu si můžete napsat úmysl na ranní mši sv.

Milostiplnou naději do Nového roku a požehnané kroky s přítomností Ducha Svatého v budoucnosti dalších dějin Vašeho života.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.