Ohlášky od 28. 8. do 4. 9. 2022

posted in: Ohlášky | 0
DenLiturgická oslavahodina       Bohoslužba – úmysl
Ne 7.30Za zemřelého Josefa Strachotu, bratra Stanislava, rodiče, živou a zemřelou
4.9.23. neděle v mezidobí rodinu Strachotovu
 (dožínkové díkůvzdání za úrodu)10.00Za naše farní společenství
    
Po 15.00Pohřeb –  Jan Petr
5. 9.   
Ut 7.00Za zemřelé rodiče Motyčkovy a živou
6.9.  rodinu
St 18.00Za Marii Ivanovu,bratry,rodiče, živou a
7.9.  zemřelou rodinu Ivanovu a Ondrušovu
Čt   
8.9.Svátek17.00Za Marii a Karla Kadlubovy, zetě Josefa
 Narození Panny Marie Živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
    
  Za živou a zemřelou rodinu Malíkovu a
9.9. 18.00Cibulkovu a na poděkování za dar zdraví
   v životě
So——-  
 ——- Pouť farnosti– odjezd v 6.30 hod od všech zastávek
10.9.——-  
Ne 7.30Za zemřelé rodiče Kaňovy, syna, živou rodinu a duše v očistci
11.9.24. neděle v mezidobí  
 Pouť k P. Marii u kapličky14.30Za ž. a + ctitele P.Marie a na poděkování za přijatá dobrodiní a za naše farní společenství
  

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice:  Nejedlíková, Macháčková, Peluchová, Trávníčková, Crhounková, Čermáková, Záhoříková

Strojení:  Zacharová, Všetulová, Šimšíková, Kordulová

  • Ohlášky přiloženém listu

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Ohlášky farnosti Vnorovy

  • Velké poděkování všem, kdo nachystali průběh farního dne.
  • V sobotu pojedeme na pouť, cena 250,- , děti, studující mládež zdarma,  jede se od všech zastávek od 6.30 hod., podrobnosti máte na nástěnce…
  • V sobotu mše sv. ve farnosti nebude
  • Příští neděli bude pouť také u naší kapličky P. Marie. Ráno bude mše sv. v kostele a pak až odpoledne ve 14.30 hod u kapličky. Hrubá v 10.00 hod nebude.
  • Od tohoto pátku začnou opět mše sv. pro děti.  Pozvěte děti na tyto mše svaté a také na zpěv při této mši sv.
  • Po růženci dáme  modlitbu za nového arcibiskupa.  Ženy, které se modlí růženec ji nahlas řeknou a všichni dodají modlitbu Zdrávas Maria.
  • Od 6. září každé úterý na faře v 9.30 hod. zahajuje svou činnost KLUBÍČKOsetkání maminek na mateřské dovolené. Podrobnosti na plakátku.
Comments are closed.