Ohlášky od 28. 6. do 5. 7. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Na poděkování za uzdravení a ž. a + rodinu
28.6. 13. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za žáky 9. třídy
       
Po Slavnost Petra a Pavla 18.00 Za ž. + rodinu Stáncovu a Matůšů a
29. 6. apoštolů   na poděk. za dar zdraví a přijatá dobr.
Ut Svátek 7.00 Za + Marii Bártkovu, manž., syna
30.6. Výročí posvěc katedrály   Josefa  a snachu Pavlu
St   18.00 Za + rodiče Kuryviálovy, syna a
1.7.     duše v očistci
Čt   17.00 Za + manžele Vančurovy, Miroslava
2.7.     Lagu , Jana Valáška a duše v očistci
Svátek sv. Tomáše 16.30 Příležitost k adoraci a ke sv. smíření
3.7. apoštola 18.00 Na poděk. za 80 let života a za přijatá
      dobrodiní s prosbou o vyslyšení  proseb a duše v očistci
So   11.00 Na poděkování za dar společ. života
      s prosbou o Boží požehnání do dalších let
4.7.   18.00 Za Františku Slavíkovu a spolužáky ročníku 1935
Ne Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 7.30 Za ž. a + spolužáky ročníku 1950
5.7. Patronů Evropy a hlavních patronů Moravy 10.00 Za ž. a + farníky, zvláště za moravské diecéze
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Hlavní: Konečná, Machynková, Uřičářová, Cibulková, Tomečková

Strojení: Vajdíková, Břečková, Tomečková

  • V pátek bude od 16.30 hodin adorace a příležitost ke sv. smíření
  • V sobotu bude od 17.00 růženec v rámci první soboty v měsíci
  • Díky všem, kdo pomohli zorganizovat setkání dětí v sobotu na faře

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.