Ohlášky od 27. 9. do 4. 10. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Josefa Kučeru, rodiče, ž. rodinu a
27.9. 26. neděle v mezidobí duše v očistci
Sv. Antonínek – pouť farnosti 15.00 Ke cti sv. Antonína za naše farní společenství
Po Slavnost sv. Václava,muč.

Hlavního patrona č.národa

11.00 Svatba – Petr Břečka

Kateřina Macháčková

28. 9. a patrona naší olomoucké

katedrály

18.00 Za + Annu Chudíkovu, ž. rodinu a duše v očistci
Ut Svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela 7.00 Za rodiče Motyčkovy, ž. rodinu
29.9. archandělů  duše v očistci
St Památka 18.00 Za Františka a Marii Kočišovy, ž. a +
30.9. Sv. Jeronýma, kněze,uč.c. rodinu Kočišovu a  Dvořáčkovu
Čt Památka sv. Terezie 17.00 Za + rodiče Kaňovy, syna Josefa
1.10. Od Dítěte Ježíše, uč. c. ž. rodinu
Památka 15.00 Příležitost k adoraci
2.10. sv. andělů strážných 16.30 Příležitost ke sv. smíření
  18.00 Za Františka Kuryviála, rodiče,2 sestry
So   Za Miroslava Trávníčka s poděk. za
Mariánská sobota 18.00 dar zdraví a B. ochranu a ochranu P.
3.10.   Marie pro celou rodinu
Ne   7.30 Za Jana a Marii Poláškovy a  syna Jana
4.10. 27. neděle v mezidobí 10.00 Za naše farní společenství

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:    Dolina  : Herodesová, vyskočilová, Břečková, Čajková, Blatecká, Ondrovčíková, Janoušková

Strojení: Žádníková, Pilnajová, Borková

Úklid fary: v sobotu ve 13.00 hod – skupiny 6,7,8

  • Dnes je farní, poutní mše sv. v 15.00 hodin na sv. Antonínku
  • Příští neděli bych se rád setkal s kmotry našich biřmovanců. Přijďte na hrubou mši sv. a po mši sv. na chvíli se setkáme v kostele.
  • Minulou neděli se vybralo 26 797,- P.B.Zpl.
  • V pondělí je svatba – Kateřina Macháčková a Petr Břečka
  • Dodržujme nadále roušky v kostele, desinfekci rukou u vchodů, a také třeba se posadit na místa k sezení. Stání není podle hygieny dovoleno…..Změny budou podle situace
  • Příští víkend budou naši biřmovanci v Rajnochovicích
  • Biřmování je plánováno na 11.10. v 10.00 hodin. Přijede Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký
  • Nemocní. Kopanice, Kampionka, Dolina a Vinohradní – středa

Lidéřovice                                                     –  čtvrtek

Vnorovy                                                        – pátek

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.