Ohlášky od 26. 7. do 2. 8. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za Josefa Cibulku a ž. rodinu
26.7. 17. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
       
Po Památka 18.00 Za rodiče Konečné, syna a vnuka
27. 7. Sv. Gorazda a druhů    
Ut   7.00  
28.7.      
St Památka 18.00  
29.7. Sv. Marty    
Čt   17.00 Za + Jiřího Šmacha, ž. a + rodinu
30.7.     a duše v očistci
Památka sv. Ignáce    
31.7. z Loyoly, kněze 18.00 Za rodiče Celnerovy, stařečky  a živou
      a zemřelou rodinu
So Památka sv. Alfonsa    
1.8. M. z Liguori, biskupa 18.00 Za spolužáky ročníku 1952-53
a učitele církve    
Ne 18. neděle v mezidobí 7.30 Za + Štěpána Strachotu, manželku, syna a ž. rodinu
2.8. Na fotbalovém hřišti 10.30 Za ž. a + farníky, zvláště za všechny sportovce
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela:  ul. Dražky: Mičolová,Ivanová, Gajošová, Konečná, Daňková, Petruchová, Haraštová,

Strojení: Sahajová, Strachotová, Studničková, Spáčilová

  • V neděli bude mše sv. v 10.30 hodin na fotbalovém hřišti s požehnáním nově vybudovaných prostor
  • Při mši sv. na louce u Moravy se vybralo pro mládež 12 612,- P.B.Zpl.
  • O nedělích budeme muset nosit roušky. Nad počet 100 lidí v uzavřeném prostoru bylo rozhodnuto vládou nosit roušky.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází:

od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob 

Povinnost nosit roušky platí na území celé České republiky s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas.

Doporučujeme při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření:

jako např.:  používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor.

Comments are closed.