Ohlášky od 26. 1. do 2. 2. 2019

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

3. neděle v mezidobí

7.30

Za + Karla Vaštíka, rodinu Vaštíkovu a Ryškovu

26.1.

Neděle Písma Svatého

10.00

Za ž. a + farníky

Po

 

18.00

Za + Miroslava Macháčka, Alžbětu

27. 1.

 

 

Mokrošovu a spolužáky roč 1950-1951

Ut

Památka sv. Tomáše

7.00

Za + Josefa Káčera, + rodinu a duše

28.1.

Akvinského, kněze, uč. c.

 

v očistci

St

 

18.00

Za + Janu Tománkovu, otce, rodiče

29.1.

 

 

Tománkovy a duše v očistci

Čt

 

17.00

Za ž. a + rodinu v Kanadě

30.1.

 

 

 

 

 

 

 

Památka

18.00

Za + Jana Říhu, ž. a + rodinu

31.1.

Sv. Jana Boska, kněze

 

a duše v očistci

So

Mariánská

 

 

 

1. sobota v měsíci

18.00

Za + Marka Lepku, ž. a + rodinu

1.2.

 

 

a duše v očistci

Ne

Svátek

7.30

Za + Josefa Studénku a za rodinu Studénkovu

2.2.

Uvedení Páně

10.00

Za ž. a + farníky

 

do chrámu

 

 

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: Lidéřovice   :  Pavková, Komoňová, Vašíková, Vítková, Peluchová, Tomečková, Zacharová

  • Minule se vybralo 23 013,-kč B. Zpl.
  • Příští sobota je Mariánská, růžencová
  • U bočního vchodu a na zadním stolku jsou k dispozici lístky. Můžete si je vzít a napsát 3 kandidáty do Pastorační rady, kterou podle nařízení musíme zvolit. Do příští neděle je doneste a vložte nejpozději příští neděli na hrubé mši sv. do krabice pod stolkem s obětními dary.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.