Ohlášky od 25. 9. do 2. 10. 2022

posted in: Ohlášky | 0

 

Den

Liturgická oslava

hodina

       Bohoslužba – úmysl

Ne

26. neděle v mezidobí

7.30

Za Marii Studničkovu, manžela Antonína, rodiče a duše v očistci

25.9.

 

 

 

 

Poutní mše sv. na

Sv. Antonínku

15.00

Za naše farní společenství s prosbou o živou víru na přímluvu svatého Antonína

 

 

 

 

Po

 

18.00

Za zemřelého Pavla Zýbala, rodiče Marii

26. 9.

 

 

a  Josefa a duše v očistci

Ut

Památka  sv. Vincence

7.00

Za zemřelého Josefa Čajku, rodiče, syna

27.9.

 z Pauly, kněze

 

Františka a duše v očistci

St

Slavnost sv. Václava,muč. Hlavního patrona českého národa

18.00

Za zemřelou rodinu Ryškovu a

a Vaštíkovu a duše v očistci

28.9.

a olomoucké arcidiecéze

 

 

Čt

 

 

 

29.9.

Svátek sv. Michaela,

17.00

Za zemřelé rodiče Vajdíkovy a zetě

 

Gabriela a Rafaela

 

 

 

archandělů

 

 

Památka sv. Jeronýma

 

 

30.9.

kněze a učitele církve

18.00

Za zemřelého Josefa Kučeru, rodiče,

 

 

 

živou rodinu a duše v očistci

So

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 

 

 

panny a uč. církve

18.00

Za zemřelého Františka Kuryviála,

1.10.

 

 

2 sestry, rodiče a duše v očistci

Ne

26. neděle v mezidobí

7.30

Za živé a zemřelé pětasedmdesátníky s prosbou o Boží požehnání

2.10.

 

 

 

 

 

10.00

Za naše farní společenství zvláště za všechny naše děti a jejich víru

 

 

 

 

“““““““““““““““““Sv. smíření končí 5. min. přede mší sv.“““““““““““

Úklid kostela: Lidéřovice: Studničková, Křenková, Konečná, Slavíková, Grabcová, Hochová, Pavlíčková

Strojení:  Slavíková, Čambalová, Slavíková, Slezáčková

  • Ohlášky přiloženém listu

Email:  jojel@quick.cz,  tel: 776 680 901

Ohlášky farnosti Vnorovy

  • Dnes odpoledne v 15.00 hod. je poutní mše sv. na svatém Antonínku . Přijďte poprosit za živou víru ve svých rodinách.
  • Mše sv. v 10.00 hod v našem kostele už není.
  • V pátek pokračuje další dětská mše sv.

Přijďte už v 16.45 hod na faru, kdy bude začínat setkání jako

společenství, které se zakončí zkouškou zpěvu na následující mši sv.

Zvláště děti 3. třídy bych už rád všechny také viděl na mši sv.

Začíná tím už vzdálená příprava na svátosti.

  • Od příštího víkendu začíná měsíc říjen, měsíc růžencový. Pokud se nepodaří nedát každý den růženec, pak alespoň jeden desátek. Růženec 

je kytice růží  Panně Marii a také stavba života díla Ježíše Krista, prostřednictvím jednotlivých desátků.

  • Minulou neděli se vybralo 23 338,- kč.  B.Zpl. 
  • Na dobrovolném vstupném na pondělním kněžském fotbale se vybralo 4090,- kč. Předáno charitě ve Veselí, která velice děkuje.
  • Příští neděle je první v měsíci. Při mši sv. budeme prosit za naše děti. Děkovat za dar víry, přijaté na křtu.
  • V zadu na stolíku máte také brožurky do společenství v eucharistické družině. Je to vydané ještě od otce arcibiskupa. Kdo jste se tenkrát napsali vezměte si obálku se svým jménem.
  • Všem, kteří uspěli ve volbách, vyprošujeme požehnání od Pána. A také, aby jejich spolupráce byla naplněná pokojem. A všem minulým zastupitelům patří poděkování za jejich činnost.
Comments are closed.