Ohlášky od 25. 4. do 2. 5. 2021

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   9.00-9.30 Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

v kostele

25.4. 4. neděle velikonoční 10.00 Za + Ludmilu a Františka Škráškovy, ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu a naše farní společenství
  Od 15.00

Do 16.00

Podávání sv. přijímání pro jednotlivce

v kostele

Po   18.00 Za + Jana Studénku, + bratra Aloise
26. 4.   manželku a rodiče
Ut   7.00 Za Josefa Pavku, manž.,ž. a + rodinu
27.4.  
St   18.00 Za rodiče Spáčilovy, vnuka Václava
28.4.   ž. a + rodinu
Čt Svátek sv. Kateřiny Sienské 17.00 Za + Martina Chudíka, manželku, syna,
29.4. panny a uč. církve rodiče z obou stran a duše v očistci
     
30.4.   18.00 Na poděkování za dar života s prosbou
o Boží ochranu a za ž. rodinu
So   Za ž. a + spolužáky 1944-45 a za +
1.5.   18.00 Josefa Šmacha
Ne   7.30 Za ž. a + ctitele sv. Floriána
2.5. 5. neděle velikonoční 10.00 Za naše farní společenství s prosbou za rodiny
  14.30 Májová u sv. Floriána a malá bohoslužba k jeho úctě s prosbou za mír ve světě

Strojení:  Přibylová, Gazárková, Kolská

  • v pátek na mši sv. je opět na řadě třída –skupina P. Josefa
  • v sobotu 1.5. budou mít sňatek na Sv. Antonínku: Lukáš Baďura

Lucie Kardošová

  • od příštího týdne budou v neděli dvě mše sv. a v sobotu jedna – stále dodržujeme rozumně počty na mše sv. Prostřednictvím rozestupů 2m můžeme naplnit kostel. Pro nás je to cca 100 lidí. V neděli nechme desátou mši sv. pro mládež a mladé rodiny s dětmi.
  • příští týden obejdu nemocné doma:

Kopanice, Dolina – středa

Lidéřovice           – čtvrtek

Vnorovy              –  pátek

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680 901)

Comments are closed.