Ohlášky od 25. 10. do 1. 11. 2020

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   10.00 Za + Aloise Konečného, manželku sourozence a stařečky z obou stran

A za naše farní společenství

25.10. 30. neděle v mezidobí    
       
Po   18.00 Za + Ludmilu Gazárkovu,rodiče z obou
26. 10.     stran, bratra, švagra a duše v očistci
Ut   7.00 Za rodiče Slavíkovy a Gazárkovy
27.10.     ž. a + rodinu
St Svátek 18.00 Za rodiče Marii a Václava Vajdíkovy
28.10. Šimona a Judy, apoštolů   ž. a + rodinu z obou stran
Čt   17.00 Na poděk. za dar života s prosbou o B.
29.10.     ochranu a za ž. rodinu
     
30.10.   18.00 Za + Karla Smetku, Janu Matuškovu
      a rodiče
So      
    18.00 Za ž. a + padesátníky
31.10.      
Ne Slavnost 10.00 Za Antonína Šmacha, syna, ž. a + rodinu Šmachovu a Chudíkovu

A za naše farní společenství

1.11. Všech Svatých    
       

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.