Ohlášky od 24. do 31. 1. 2021

posted in: Ohlášky | 0

 

Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne 3. neděle v mezidobí 8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele
24.1. Neděle Písma Svatého 10.00 Za + Štěpána Ondrovčíka, rodiče Ondrovčíkovy a duše v očistci a za naše farní společenství ON-LINE
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání –  v kostele
Po Svátek 18.00 Za + Marii Zubalíkovu, manž., syna
25. 1. Obrácení sv. Pavla, apoštola Františka
Ut Památka sv. Timoteje a Tita 7.00 Za ž. a + rodinu Břečkovu a
26.1. biskupů Vykrutilovu
St 14.00 Pohřeb – Marie Slintáková
27.1.
Čt Památka sv. Tomáše 17.00 Za rodinu Skamelkovu,  Šárníkovu
28.1. Akvinského, kněze, uč. c. a Zalubilovu
  16.00-17.30 Příležitost ke Sv. smíření – na faře
  18.00 Za + Marii Celnerovu, manž., rodiče
29.1.   z obou stran a ž. a + rodinu
So  
  18.00 Za + Anastazii a Františka Pavkovy,
30.1. ž. a + rodinu a duše v očistci
Ne   8.45-9.30 Podávání sv. přijímání – v kostele
31.1. 4. nedělOhláškye v mezidobí 10.00 Za + rodiče Mokrošovy a Venclíkovy, stařečky, z obou stran a za dar zdraví a za naše farní společenství ON-LINE
  15.00-16.00 Podávání sv. přijímání –  v kostele

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

  • V pátek bych na mši sv. opět přivítal třídu – tentokrát skupinu A. Ivanové.
  • Ve středu bude pohřeb paní Marie Slintákové ve 14.00 hod.

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.