Ohlášky od 24. 2. do 3. 3. 2019

posted in: Ohlášky | 0
Den Liturgická oslava hodina        Bohoslužba – úmysl
Ne   7.30 Za + Ludmilu a Františka Škráškovy, ž. a + rodinu Šťastnou a Škráškovu
24.2. 7. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky
Po   15.00 Pohřeb – Pojezdná
25. 2.      
Ut   7.00 Za + Marii Urbančíkovu,bratra Aloise
26.2.     ž. a + rodinu
St   18.00 Za + Antonína Studničku, manž., syny
27.2.     Marii Smištíkovu
Čt   17.00 Za Františka Konečného a duše v oč.
28.2.      
  15.00 Příležitost k adoraci
    16.30 Příležitost  sv. smíření
1.3.   18.00 Za rodiče Žákovy a + rodinu
So      
  Sobotní památka 18.00 Za Tomáše Freje a ž. rodinu
2.3. Panny Marie    
Ne   7.30 Za + Jana Spáčila, manželku, vnuka a rodiče z o. stran
3.3. 8. neděle v mezidobí 10.00 Za ž. a + farníky

                                     Svátost smíření končí vždy 5 minut před začátkem bohoslužby.

Úklid kostela: ul. Hlavní a Smetkova   : Macháčková, Holubíková, Kuchaříková, Borková, Tomečková, Balažovičová, Zýbalová.

  • Dnes je sbírka na Haléř sv. Petra
  • Minule se vybralo 23 912,- P.B.Zpl.
  • Z koncertu 2 631,-P.B.Zpl.
  • Nemocné obejdu až příští týden
  • V pondělí a ve středu nebudu mít náboženství. Máme setkání kněží  na Velehradě
  • V pátek po mši sv. bych se rád setkal na chvíli s rodiči dětí 1. sv. přijímání

(email: jojel@quick.cz, tel: 776 680901)

Comments are closed.